Optimální metody šifrování dat

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimální metody šifrování dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněček, Michal cs
dc.contributor.author Horák, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:47:25Z
dc.date.issued 2007-05-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3936
dc.description.abstract Cílem této práce je analyzovat současné šifrovací metody a navrhnout optimální způsob ochrany dat pomocí kryptografických prostředků. V teoretické části jsou vysvětleny zásadní otázky týkající se šifrování, od historického úvodu, přes současné algoritmy, až po konkrétní metody používané v dnešní době pro kryptografickou ochranu dat. V praktické části je na konkrétním modelovém příkladu proveden návrh šifrovacího řešení. Tento návrh vychází ze srovnání několika softwarových produktů dle jejich užitných vlastností a ceny. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 1058769 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.05.2012 cs
dc.subject cryptology en
dc.subject symmetric/asymmetric cryptography en
dc.subject algorithm en
dc.subject HASH en
dc.subject FDE en
dc.subject FE en
dc.subject VPN en
dc.subject PKI en
dc.subject HW tokens en
dc.subject SafeNet en
dc.subject kryptologie cs
dc.subject symetrická/asymetrická kryptografie cs
dc.subject algoritmus cs
dc.subject HASH cs
dc.subject FDE cs
dc.subject FE cs
dc.subject VPN cs
dc.subject PKI cs
dc.subject HW tokeny cs
dc.subject SafeNet cs
dc.title Optimální metody šifrování dat cs
dc.title.alternative Optimal methods for cryptography en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hejl, Pavel cs
dc.date.accepted 2007-06-14 cs
dc.description.abstract-translated Principal aim of this thesis is analyses of current encryption methods and projecting optimal way to protect data via cryptography tool. In theoretical part are explained basic questions of encryption, from historical prologue, through present-day algorithms, up to concrete methods using in these days for the data cryptography protection. In practical part is on the concretely model example performed the project of encryption solution. This project coming out of the compare a few software product, in accordance with their usable feature and price. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6353
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
horák_2007_dp.pdfBlocked 1.009Mb PDF View/Open
horák_2007_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
horák_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account