A Framework For Embedding A Strong Brand-Oriented Culture And Its Implications For Enterprises: African And European MSMEs' Evidence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

A Framework For Embedding A Strong Brand-Oriented Culture And Its Implications For Enterprises: African And European MSMEs' Evidence

Show full item record

No preview available
Title: A Framework For Embedding A Strong Brand-Oriented Culture And Its Implications For Enterprises: African And European MSMEs' Evidence
Author: Osakwe, Christian Nedu
Advisor:
Abstract: Fenomen značky, nebo jednodušeji budování značky, hraje mezi dalšími intervencemi pro soukromé firmy, uznávanou a cennou roli na dnešním stále více konkurenčním trhu. Výzkum však ukázal, že ve firmách, které se velikostně řadí od mikro, po podniky malé a střední (MSME), majitelé-manažeři často hrubě podceňují moc budování silného jména značky na trhu. To vše jasně ukazuje, že v případě, že MSME chce skutečně zvyšovat svou kapacitu, aby mezi ostatními podniky středně době i dlouhodobě vytvářely zisk, musí věnovat značnou pozornost (korporátně), procesu budování značky obecně, a na prvním místě se zvláště věnovat rozvoji silné, na značku orientované kultuře (BOC). Zde je silným argumentem snaha pro zakotvení silné, na značku orientované kultury, a mikro, malý a střední podnik (MSME) získá větší šanci být nejen důvodně konkurenční, může zvyšovat své zdroje příjmů, může zvyšovat svou viditelnost na trhu, ale také zvyšovat své šance k přežití v případě poklesu hospodářského výsledku. Krátce vyjádřen dlouhý příběh této vědecké práce, výzkumník se zvláště zajímal o identifikaci klíčových dimenzí, silné, na značku orientované kultury (BOC), stejně jako potvrzení hnacích faktorů firmy; a skutečnost, že se výzkum také snaží lépe pochopit dopady kombinací BOC vytvořených pro firmu. To je tím důvodem, který do značné míry zapříčinil spuštění výzkumu. Výstižněji řečeno, hlavním cílem této studie je vytvořit a ověřit koncepční rámec, který hledá relevantní dekonstrukci významu pojmu BOC pro firmu, nejprve zdůrazněním jeho kritických dimenzí, a za druhé odkrytí jeho kritických faktorů, a zásadněji celkovou implikaci pro MSME. Pokud se týče teoretických východisek této práce, práce čerpá z literárních zdrojů strategického výzkumu obecně, a zvláště z pramenů brandingového výzkumu. Resource-based teorie (RBT) je oporou této práce, jak bylo původně zamýšleno, že se značkou má být zacházeno jako se strategickým zdrojem firmy. K dosažení cíle studie, primární údaje byly shromážděny z firem ve dvou rozvojových ekonomikách a na dvou kontinentech (tj Makedonie na evropské straně a Nigérií na africké straně). Partial Least Squeares Structural Equation Modelling bylo použito k empirickému testu a ověřování výzkumných hypotéz. Kromě dosažených výsledků tohoto výzkumu, jeden z velkých výstupů těchto tezí je vymezen koncepčním instrumentáriem (Obrázek 2), které by primárně, mohlo sloužit jako průvodce pro mikro, malé a střední podniky (MSME), s nadějí, že prakticky pomůže operátorům k solidnímu porozumění jejich základních požadavkům o silné podnikové, na značku orientované kultuře, která na oplátku pomůže posunout dopředu konkurenceschopnost a ekonomickou prosperitu mikro, malého a středního podniku (MSME). Stojí za zmínku, že příspěvky rozšiřující teoretické znalosti, manažerskou praxi a tvorbu politiky jsou zvýrazněny v předposlední části tezí. Omezení výzkumu, stejně jako užitečné návrhy pro další výzkum byly rovněž zdůrazněny. (pro více informací - viz závěrečná část tohoto vědeckého díla).
URI: http://hdl.handle.net/10563/39372
Date: 2010-07-14
Availability: Bez omezení
Department: Ústav statistiky a kvantitativních metod
Discipline: Management and Economics


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
osakwe_2016_dp.pdf 2.928Mb PDF View/Open None
osakwe_2016_op.pdf 698.1Kb PDF View/Open None
osakwe_2016_vp.pdf 581.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account