Řízení znalostí pracovníků věkové skupiny 50+

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení znalostí pracovníků věkové skupiny 50+

Show full item record

No preview available
Title: Řízení znalostí pracovníků věkové skupiny 50+
Author: Pejřová, Ivana
Advisor:
Abstract: Tématem disertační práce je řízení znalostí pracovníků věkové skupiny 50+. Cílem práce je navrhnout specifické nástroje řízení znalostí, jako součást personálního řízení pracovníků věkové skupiny 50+, zaměřené na uchování, zhodnocení a rozvoj lidského kapitálu organizace. V rámci naplnění tohoto cíle je specifikován vztah mezi řízením znalostí a řízením lidských zdrojů, jsou identifikováni pracovníci věkové skupiny 50+ jako nositelé klíčových znalostí a dovedností organizace (lidského kapitálu), a jsou navržena specifická opatření v oblasti organizace práce, motivace a rozvoje kvalifikace zaměřené na uchování, zhodnocení a rozvoj lidského kapitálu organizace. V úvodu autorka uvádí důvody volby daného tématu. V následující kapitole charakterizuje současný stav teoretického poznání řešené problematiky, stanovuje teoretická východiska práce, vztahový rámec tématu a metodologický postup zpracování práce. V rámci třetí kapitoly autorka definuje cíle, výzkumné otázky a hypotézy práce. Ve čtvrté kapitole uvádí metodologii zpracování práce a projekt výzkumu. Pátá kapitola je věnována analýze dat včetně ověření platnosti stanovených hypotéz. Navazuje šestá kapitola s interpretací a diskusí výsledků, včetně uvedení limitů výzkumných zjištění. V závěrečné kapitole autorka uvádí přínosy disertační práce v rovině teoretické i praktické, a poukazuje na další možné pokračování výzkumné práce.
URI: http://hdl.handle.net/10563/39383
Date: 2010-07-14
Availability: Bez omezení
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a ekonomika


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
pejřová_2016_dp.pdf 1.800Mb PDF View/Open None
pejřová_2016_op.pdf 882.8Kb PDF View/Open None
pejřová_2016_vp.pdf 783.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account