Mikropáskové antény na bázi elektricky vodivých nanočástic

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mikropáskové antény na bázi elektricky vodivých nanočástic

Show simple item record

dc.contributor.author Matyáš, Jiří
dc.date.accessioned 2017-02-02T07:57:53Z
dc.date.available 2017-02-02T07:57:53Z
dc.date.issued 2013-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39398
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá využitím elektricky vodivých nanomateriálů ke konstrukci pasivních mikropáskových antén. Práce rovněž klade důraz na softwarové simulace experimentálních anténních konstrukcí v prostředí CST Microwave Studio. První část disertační práce popisuje antény jakožto základní prvky komunikačních zařízení a vymezuje základní terminologii v dané oblasti s důrazem na nezbytný matematický aparát. V experimentální části disertační práce jsou popsány dosavadní experimenty autora s anténami na bázi elektricky vodivých nanočástic. V následujících částech disertační práce jsou představeny konkrétní anténní konstrukce a výsledky ze simulací i měření experimentálních antén.
dc.format 83
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikropásková anténa cs
dc.subject nanočástice cs
dc.subject nositelná elektronika cs
dc.subject microstrip antenna en
dc.subject nanoparticles en
dc.subject wearable electronics en
dc.title Mikropáskové antény na bázi elektricky vodivých nanočástic
dc.title.alternative Mikropáskové antény na bázi elektricky vodivých nanočástic
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Ošmera, Pavel
dc.contributor.referee Raida, Zbyněk
dc.contributor.referee Vilčáková, Jarmila
dc.date.accepted 2017-01-24
dc.description.abstract-translated This doctoral thesis deals with the use of electrically conductive nanomaterials for the construction of passive microstrip antennas. The work also places emphasis on the software simulation of experimental antenna constructions carried out in the CST Microwave Studio. The first part of the PhD thesis describes the antennas as fundamental elements of communication devices and defines the basic terminology within the given area with emphasis on the necessary mathematical tools. In its experimental part the PhD thesis describes the author's previous experiments with antennas based on electrically conductive nanoparticles. The following sections of the PhD thesis are devoted to the actual antenna designs and results of simulations and experimental measurements of antennas.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 46453
dc.date.submitted 2016-12-12


Files in this item

Files Size Format View Description
matyáš_2017_dp.pdf 3.735Mb PDF View/Open None
matyáš_2017_op.pdf 515.5Kb PDF View/Open None
matyáš_2017_vp.pdf 80.54Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account