Bioaktivní polymerní povrchy na bázi polyethylenu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bioaktivní polymerní povrchy na bázi polyethylenu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sáha, Petr
dc.contributor.author Özaltin, Kadir
dc.date.accessioned 2017-02-02T07:57:53Z
dc.date.available 2017-02-02T07:57:53Z
dc.date.issued 2012-09-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39399
dc.description.abstract Polymerní biomateriály jsou široce používány vedle kovů, keramiky a kompozitmích biomateriálů pro jejich jednoduchou zpracovatelnost, nízké náklady a vhodné fyzikální a chemické vlastnosti. Přes to, jejich povrchové vlastnosti nejsou na optimální úrovni. V důsledku toho hraje povrchová úprava polymerních materiálů podstatnou roli při jejich zpracování. Vedle opracování plamenem, UV ozařováním a leptáním mokrou cestou pomocí silných kyselin je nejvýhodnější metodou povrchová modifikace v plazmatu jak z ekonomického hlediska, tak i z hlediska ekologické šetrnosti. Další zpracování takto modifikovaných materiálů vede k tvorbě vrstvy bioaktivního a inteligentního materiálu, který vhodným způsobem interaguje s buňkami.
dc.format 103
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Biomateriály cs
dc.subject polyethylen cs
dc.subject plazmová úprava cs
dc.subject Bioaktivní úprava cs
dc.subject Biomaterials en
dc.subject Polyethylene en
dc.subject plasma treatment en
dc.subject bioactive surface en
dc.title Bioaktivní polymerní povrchy na bázi polyethylenu
dc.title.alternative Bioactive polymer surfaces based on polyethylene
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2016-11-30
dc.description.abstract-translated Polymeric biomaterials are widely used besides metals, ceramics and composite biomaterials due to their easy processability, low cost and favourable physical and chemical properties. However, their surface properties does not often meet optimal level. Due to this fact, the surface modification of polymer materials used as a medical devices is of a paramount importance during the processing. Such modification can be done via several available methods. Besides flame treatment, UV irradiation and wet chemical etching by strong acids, the most advantageous method is plasma surface modification both from economical point of view and is environmental friendly. Further processing of such modified material leads to the creation of layer with bioactive and intelligent properties in terms of the interaction between the synthesized biomaterial and cells.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 45055
dc.date.submitted 2016-10-18


Files in this item

Files Size Format View Description
özaltin_2016_dp.pdf 2.751Mb PDF View/Open None
özaltin_2016_op.zip 656.4Kb Unknown View/Open None
özaltin_2016_vp.pdf 12.12Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account