Návrh produktu pro Lázně Luhačovice, a.s. odpovídající trendům dovolené pro aktivní klienty v rakouských lázeňských zařízeních

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh produktu pro Lázně Luhačovice, a.s. odpovídající trendům dovolené pro aktivní klienty v rakouských lázeňských zařízeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slaný, Jaroslav
dc.contributor.author Malaník, Martin
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:12:20Z
dc.date.available 2017-07-03T09:12:20Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39482
dc.description.abstract Záměrem diplomové práce je prezentovat projekt tvorby balíčku služeb v Lázních Luhačovice, a.s., který bude zaměřen na dosud neoslovené spektrum potenciálních klientů. Pro identifikaci této skupiny využiji rakouský trh. V teoretické části shrnuji informace a postupy získané nastudováním odborné literatury zaměřené na marketingový mix, analytické metody a projektové řízení, které dále využívám v analytické části. V analytické části se zaměřuji na vymezení pojmů z cestovního ruchu a lázeňství, vyhodnocuji současnou situaci Lázní Luhačovice, a.s. a jejich portfolio služeb. Následně zkoumám produkty na trhu rakouského lázeňství. Pro lepší nastavení zvoleného produktu analyzuji také nelázeňskou sféru českého trhu. Toto vyhodnocení slouží jako podklad pro vytvoření obdobného produktu pro Lázně Luhačovice, a.s. v projektové části s využitím metody logického rámce, časové analýzy a analýzy rizik.
dc.format 72
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Lázeňství cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject produkt cs
dc.subject trend cs
dc.subject Rakousko cs
dc.subject aktivní klient cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject BCG matice cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject logický rámec cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject Spa en
dc.subject tourism en
dc.subject product en
dc.subject trend en
dc.subject Austria en
dc.subject active client en
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject BCG matrix en
dc.subject Porter's five forces model en
dc.subject logical framework en
dc.subject risk analysis en
dc.title Návrh produktu pro Lázně Luhačovice, a.s. odpovídající trendům dovolené pro aktivní klienty v rakouských lázeňských zařízeních
dc.title.alternative Product Design for Spa Luhačovice a.s. Corresponding with Trends Leave Active Clients in the Austrian Spa
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dědek, Jiří
dc.date.accepted 2017-05-23
dc.description.abstract-translated The aim of this dissertation is to present the project of creating service packages in Luhačovice Spa, a. s., which is focused on a new group of potential clients. To identify this group, the Austrian market serves as an example. In the theoretical section, I summarize the knowledge and methods, obtained by the study of academic sources focused on marketing mix, tourism, spas, methods of analysis and project management, which I further use in the analytical part. The analytical unit evaluates the current situation of Lázně Luhačovice, a.s. and its product portfolio. Subsequently, the products of the Austrian spa industry market are assessed. For better optimization of the selected product I also analyze the Czech market outside the spa industry. This evaluation serves as a basis for creating a similar product for Luhačovice Spa a. s. in the project part, using logframe, timing analysis and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 42793
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
malaník_2017_dp.pdf 7.618Mb PDF View/Open None
malaník_2017_op.pdf 517.8Kb PDF View/Open None
malaník_2017_vp.docx 24.05Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account