Propagace Studentské Unie UTB

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Propagace Studentské Unie UTB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina cs
dc.contributor.author Tejkl, Radek cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:06:19Z
dc.date.available 2010-07-15T12:06:19Z
dc.date.issued 2007-05-10 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3982
dc.description.abstract Tato práce reflektuje a řeší reálnou situaci Studentské Unie Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zaměřuje se na její propagaci. Je zde znázorněna činnost organizace a její pozice v univerzitním celku. Hlavním předmětem práce je přehled komunikačních aktivit SU UTB a jejich zhodnocení. Součástí je plnohodnotný vyhodnocený výzkum zjišťující pově-domí studentů UTB o organizaci, jejich vnímání komunikačních aktivit a účinnost komu-nikace. Na základě tohoto výzkumu byla vyvozena doporučení jak zlepšit a zefektivnit komunikaci se studenty. cs
dc.format 78 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 6489733 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject studentská organizace cs
dc.subject univerzita cs
dc.subject propagace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject internet cs
dc.subject studenti cs
dc.subject vedení univerzity cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject zlepšení cs
dc.subject akce cs
dc.subject students' organisation en
dc.subject university en
dc.subject propagation en
dc.subject communication en
dc.subject internet en
dc.subject students en
dc.subject the lead of university en
dc.subject research en
dc.subject effectivity en
dc.subject improvement en
dc.subject action en
dc.title Propagace Studentské Unie UTB cs
dc.title.alternative Propagation of Student Union UTB en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán cs
dc.date.accepted 2007-06-06 cs
dc.description.abstract-translated This work reflects and solves real situation of Students' Union of Tomas Bata University in Zlin and it is targeting the propagation of itself. The activity of organization and its pozition of university complex is presented here. Main topic of this work is view of communication activities of SU UTB and its estimation. Full-value research is one of the fractions, which finds out awareness of students of UTB about the organization, their sense of communication activities and effectivity of it. On the basis of this research the recommendation how to improve the communication with students was deduced. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4837
dc.date.assigned 2007-01-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
tejkl_2007_bp.pdf 6.189Mb PDF View/Open
tejkl_2007_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
tejkl_2007_op.doc 73Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account