Dětská ilustrovaná knížka o abecedě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dětská ilustrovaná knížka o abecedě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skácel, Václav
dc.contributor.author Křůmalová, Eliška
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:13Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:13Z
dc.date.issued 2016-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39895
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou grafické a typografické úpravy knihy pro začínajícího čtenáře. V první části práce se seznámíme s cílovou skupinou, které je kniha určená, tj. žáci první třídy. Další část se zabývá systémem výuky českého jazyka a literatury na českých školách. Následně je věnována pozornost pěti nejvýznamnějším českým nakladatelstvím, která se zaměřují na dětskou literaturu. Dále jsou zmíněni někteří současní čeští a zahraniční ilustrátoři, jejichž tvorba je zajímavá a inspirativní. Závěr teoretické části se zabývá náležitostmi na grafickou úpravu dětské knihy a vývěr písma s ohledem na věk čtenáře. Praktická část popisuje tvorbu knihy od psaní pohádky, tvorbu ilustrací, grafické a typografické řešení až po knihařské zpracování.
dc.format 52 s. (51 670 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject začínající čtenář cs
dc.subject děti cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject četba cs
dc.subject kniha cs
dc.subject abeceda cs
dc.subject literatura cs
dc.subject ilustrace cs
dc.subject typografie cs
dc.subject grafický design cs
dc.subject early reader en
dc.subject children en
dc.subject education en
dc.subject reading en
dc.subject book en
dc.subject alphabet en
dc.subject literature en
dc.subject illustration en
dc.subject typography en
dc.subject graphic design en
dc.title Dětská ilustrovaná knížka o abecedě
dc.title.alternative Illustrated Children's Book about Alphabet
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žúrek, Peter
dc.date.accepted 2017-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with issues of graphic and typographic design of a book for early readers. In the first part of the thesis, we get to know with target audience of the book (i.e students of first class). The next section deals with czech language and literature education system at czech schools. Attention si further paid on five most significant czech publishing houses which are focused on children literature. Then, there are mentioned some present czech and foreign illustrators, whose work is interesting and ispirative. Conclusion of the theoretical part deals with requisites on graphic design of childrens book and choice of typeface with respect to the age of a reader. Practical part describes creating of the book from writting fairytale, painting illustrations, graphic and typographic solution to book design.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 45330
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
křůmalová_2017_dp.pdf 7.061Mb PDF View/Open None
křůmalová_2017_op.doc 695.5Kb Unknown View/Open None
křůmalová_2017_vp.doc 85Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account