Bezpečnostní rizika internetové hlasové telefonie a jejich eliminace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnostní rizika internetové hlasové telefonie a jejich eliminace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Zsoldos, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:10:06Z
dc.date.available 2010-07-15T12:10:06Z
dc.date.issued 2007-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3995
dc.description.abstract Tato diplomová práce nás seznámí s hlasovou telefonii přes IP protokol. V posledních le-tech se internetové volání stále rozrůstá, proto nesmíme brát jeho bezpečnost na lehkou váhu. Ukážeme si blíže metody, které se používají k dosažení bezpečnější komunikace mezi účastníky telefonního hovoru. V praktické části realizujeme virtuální telefonní ústřednu Asterisk, u které si ukážeme vhodný výběr hardwaru a popíšeme si správnou konfiguraci softwaru. Hardwarové vybavení je navrženo pro firmu, ale konfigurace softwaru je již pro všechny uživatele systému stejná. Realizace virtuální telefonní ústředny není hardwarově ani finančně nákladná. V závěru jsou uvedeny náklady telefonních hovorů a výhody, nevýhody systému VoIP. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 737858 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject communications protocols en
dc.subject firewall en
dc.subject VoIP en
dc.subject codec en
dc.subject encryption en
dc.subject decoding en
dc.subject computers attack en
dc.subject komunikační protokoly cs
dc.subject firewall cs
dc.subject VoIP cs
dc.subject kodeky cs
dc.subject šifrování cs
dc.subject dekódování cs
dc.subject počítačové útoky cs
dc.title Bezpečnostní rizika internetové hlasové telefonie a jejich eliminace cs
dc.title.alternative Safety risks of internet voice telephony and their elimination en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Benda, Radek
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated This dissertation will make us familiar with voice telephony through the protocol IP. Re-cently internet telephony is increasing and that's why we mustn't underestimate its safety. We will get more familiar with the principles that are used to achieve safer communication among participants in a telephone call. In the practical part we will show realization of vir-tual telephone exchange Asterisk, where we will show acceptable hardware and we will describe correct configuration of software. Hardware equipment is designed for company but software part is the same for all system users regardless the number of users of tele-phone line in given net. Realization of virtual telephone exchange is not hardware or finan-cially expensive. At the end we can read about financial charges of calls and advantages, disadvantages of system VoIP. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6483
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject internetová telefonie cs
local.subject počítačová bezpečnost cs
local.subject informační bezpečnost cs
local.subject Internet telephony en
local.subject computer security en
local.subject information security en


Files in this item

Files Size Format View
zsoldos_2007_dp.pdfBlocked 720.5Kb PDF View/Open
zsoldos_2007_vp.doc 296.5Kb Microsoft Word View/Open
zsoldos_2007_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account