[NEOBHÁJENO] A Business Plan for Establishing a Fitness Centre in a Small Czech Town

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] A Business Plan for Establishing a Fitness Centre in a Small Czech Town

Show simple item record

dc.contributor.advisor Haltofová, Barbora
dc.contributor.author Kučerová, Markéta
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:13:32Z
dc.date.available 2017-07-03T09:13:32Z
dc.date.issued 2016-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40046
dc.description.abstract Cílem této práce je zpracovat podnikatelský záměr fitness centra na Jižní Moravě a ověřit realizovatelnost projektu. V teoretické části je úkolem provést rešerši literárních zdrojů se zaměřením na podnikání a podnikatelský plán pro fitness odvětví. Práce popisuje, jaké předpoklady a podmínky musí být splněny, aby se člověk mohl stát podnikatelem. Definuje termíny jako je podnik, podnikání a je zde popsána struktura podnikatelského plánu, včetně zásad pro jeho pracování. V praktické části práce je zpracován podnikatelský plán nově zakládaného podniku Hrušovany Fitness a jsou prováděny analýzy tak, aby v závěru bylo možné určit, zda je plán realizovatelný.
dc.format 45 s. (77 269 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnik cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject podnikatelský plán cs
dc.subject podnikatel cs
dc.subject fitness cs
dc.subject sport cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject business en
dc.subject entrepreneurship en
dc.subject business plan en
dc.subject entrepreneur en
dc.subject fitness en
dc.subject sport en
dc.subject financial plan en
dc.title [NEOBHÁJENO] A Business Plan for Establishing a Fitness Centre in a Small Czech Town
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] A Business Plan for Establishing a Fitness Centre in a Small Czech Town
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Papadaki, Šárka
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The goal of this bachelor thesis is to develop a business plan for establishing a fitness centre in the South Moravian Region and to verify the feasibility of the project. In the theoretical part, the task is to make a research of the literature specialized on entrepreneurship and business plan for fitness field. Thesis contains information about all the features and condi-tions of conducting business. It defines terms such us business, entrepreneurship, and also the structure of the business plan and its processing is described. In practical part, author focuses on the business plan for new establishment Hrušovany Fitness and carries out analyses, which find out whether the project is feasible.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 45533
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2017-05-05
local.subject založení podniku cs
local.subject sportovní zařízení cs
local.subject podnikatelské projekty cs
local.subject establishment of a company en
local.subject sports facilities en
local.subject business planning en


Files in this item

Files Size Format View Description
kučerová_2017_dp.pdf 2.450Mb PDF View/Open None
kučerová_2017_op.doc 45Kb Unknown View/Open None
kučerová_2017_vp.pdf 153.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account