Vývoj celního informačního systému po vstupu Slovenska do EU

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj celního informačního systému po vstupu Slovenska do EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Habáň, Jaromír
dc.contributor.author Vojtko, Tibor
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:12:53Z
dc.date.available 2010-07-15T12:12:53Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4004
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou vývoje celního informačního systému po vstupu Slovenska do EU. V první části je zpracovaná literární rešerše o podnikových informačních systémech, která dává obecný přehled o informačních systémech užívaných v podnicích a organizacích v různých oborech hospodářské činnosti. Dále jsou v této části práce popsané jednotlivé subsystémy celního informačního systému a procesy, které probíhají v rámci celní správy a které vyplývají z kompetencí celních orgánů. Účelem celního informačního systému je automatizace těchto procesů. V druhé části práce je popsán současný stav celního informačního systému a na základě této analýzy je vypracován projekt inovace tohoto systému. Projekt vychází ze strategie Evropské unie pro oblast celnictví, která je závazná pro všechny členské státy. cs
dc.format 85 s. cs
dc.format.extent 1448165 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject celní informační systém cs
dc.subject celní řízení cs
dc.subject celní správa cs
dc.subject clo cs
dc.subject daně cs
dc.subject data cs
dc.subject databáze cs
dc.subject funkce cs
dc.subject funkcionalita cs
dc.subject informace cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject podniková informatika cs
dc.subject projekt cs
dc.subject řízení procesů cs
dc.subject řízení projektu cs
dc.subject správa spotřebních daní cs
dc.subject statistika zahraničního obchodu cs
dc.subject customs administration en
dc.subject customs duty en
dc.subject customs clearance en
dc.subject customs information system en
dc.subject data en
dc.subject database en
dc.subject excise duties administration en
dc.subject foreign trade statistics en
dc.subject function en
dc.subject functionality en
dc.subject informatics of enterprises en
dc.subject information en
dc.subject information system en
dc.subject management of processes en
dc.subject management of project en
dc.subject project en
dc.subject taxes en
dc.title Vývoj celního informačního systému po vstupu Slovenska do EU cs
dc.title.alternative Development of the Customs information system after accession of the Slovak republic to the EU en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Karkuš, Juraj
dc.date.accepted 2007-06-08
dc.description.abstract-translated This diploma work deals with the matters in the area of development of customs information system after the accession of the Slovak Republic to the EU. In the first part of this work is introduced the literature retrieval, which presents the general review about information systems used in enterprises and in organizations in the various departments of economic activity. Further, particular subsystems of customs information system are described in this part as well as processes, which are performed within customs administration and which result from competencies of customs authorities. In the second part of this work is described the current state of customs information system, and on the basis of this analyze, the project of its innovation is proposed. This project results from the EU strategy in the area of customs, which binding for every member state. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6413
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vojtko_2007_dp.pdf 1.381Mb PDF View/Open
vojtko_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
vojtko_2007_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account