Finanční analýza vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáková, Simona
dc.contributor.author Martinovská, Věra
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:00Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:00Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40267
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví vybrané firmy. V rámci řešení byla použita finanční analýza a její metoda porovnání situace s odvětvovým průměrem. První část práce byla věnována teoretickému popisu metod, principů analýzy a způsobu hodnocení výsledků. V praktické části je představena vybraná firma a provedeny jednotlivé kroky finanční analýzy s hodnocením absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů za období roku 2011 do roku 2015. Na závěr byl vyhodnocen dosažený výsledek pomocí soustav ukazatelů a doporučen možný postup do budoucna. Hlavním výsledkem této práce bylo zjištění nízké zadluženosti, vysoké likvidity, nižší rentability a nízké ziskové marže. Na základě zjištěných výsledků bylo doporučeno investování volných prostředků do dalšího rozvoje firmy, v případě potřeby dalších zdrojů využít cizí financování.
dc.format 72
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztrát cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject vlastní kapitál cs
dc.subject zisk cs
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject cash flow en
dc.subject equity en
dc.subject profit en
dc.title Finanční analýza vybrané společnosti
dc.title.alternative Financial Analysis of the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2017-06-01
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on evaluation of financial health of selected company. The financial analysis and its method of comparison of the situation with the industry average were used in the solution. The first part of the work was devoted to theoretical description of methods, principles of analysis and method of evaluation of results. In the practical part, the selected company is presented and the individual steps of the financial analysis with the evaluation of the absolute, differential and ratio indicators for the period 2011 to 2015 are performed. In conclusion, the achieved result was evaluated using the set of indicators and recommended possible progress in the future. The main outcome of this work was the discovery of low indebtedness, high liquidity, lower profitability and low profit margins. Based on the findings, it was recommended to invest free funds in further development of the company, to use other sources of financing if needed.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 45835
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
martinovská_2017_dp.pdf 13.00Mb PDF View/Open None
martinovská_2017_op.docx 22.47Kb Unknown View/Open None
martinovská_2017_vp.pdf 690.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account