Vykázání násilné osoby ze společného obydlí jako možný výchovný prostředek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vykázání násilné osoby ze společného obydlí jako možný výchovný prostředek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Pekař, Petr
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:01Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:01Z
dc.date.issued 2016-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40281
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku domácího násilí na Zlínsku a především následného vykázání násilné osoby ze společného obydlí jako možného výchovného pro-středku. Podkladem pro teoretickou část byla odborná literatura a platné zákony České republiky. V praktické části se za pomocí dotazníkového šetření, jako jedné z kvantitativních metod výzkumu, zjišťuje především to, zda se domácí násilí po realizaci vykázání opakuje a zda může být vykázání ze společného obydlí výchovným prostředkem pro násilnou osobu. Cílem výzkumu je taktéž zjištění, jestli je ohrožená osoba v rámci vykázání schopna odpoutat se od násilníka a posouzení vhodnosti a prospěšnosti interakce mezi sociálním pracovníkem a násilnou osobou.
dc.format 71 s. (88 107 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject ohrožená osoba cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject výchovný prostředek cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject threatened person en
dc.subject violent person en
dc.subject expulsion en
dc.subject Czech Police en
dc.subject educational means en
dc.subject social worker en
dc.title Vykázání násilné osoby ze společného obydlí jako možný výchovný prostředek
dc.title.alternative Expulsion of a Violent Person from a Common Household as a Possible Correctional Measure
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Blaštíková, Lucie
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the issues of domestic violence in the Zlín region, and primarily on the subsequent expulsion of the violent person from the household as a possi-ble educational means. The theoretical part is based on specialized literature and valid laws of the Czech Republic. In the practical part, a questionnaire, as an quantitative method, is used to ascertain whe-ther domestic violence tend to happen again once the violent person is expelled from the household, and whether expulsion from the household is an educational means for the vio-lent person. Another aim of the the research is finding out whether the threatened person is under the terms of expulsion able to mentally let go of the violent person, and whether in-teraction of a social worker with the violent person is beneficial.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 45858
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2017-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
pekař_2017_dp.pdf 3.911Mb PDF View/Open None
pekař_2017_op.doc 52.5Kb Unknown View/Open None
pekař_2017_vp.docx 18.63Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account