Anylýza spokojenosti zákazníků ve vybrané firmě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Anylýza spokojenosti zákazníků ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Zábojníková, Lucie
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:28Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:28Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40514
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat spokojenost zákazníků ve vybrané firmě. Zvolený problém byl řešen pomocí zpracování teoretických poznatků, které byly získány z odborné literatury, týkající se zákazníka, marketingového mixu, konkurence, SWOT analýzy, marketingového výzkumu. Dále byly zpracovány informace z odborné literatury zaměřené na typy kupních situací a stádia nákupního procesu. Teoretické závěry byly následně převedeny do praktické části, která byla zaměřena na spokojenost zákazníků v konkrétní společnosti. Data pro vyhodnocení spokojenosti zákazníků byla získána dotazníkovým šetřením. Dále byli charakterizováni hlavní konkurenti. V závěru práce byla firmě navrhnuta doporučení, která by měla vést ke zvýšení spokojenosti současných zákazníků a získání nových zákazníků. V práci byl vytvořen systém, pomocí kterého bylo majitelům umožněno zhodnotit spokojenost současných zákazníků. Výsledky této práce umožňují majitelům více se soustředit na oblasti, ve kterých zaostávají a získat tak nové zákazníky.
dc.format 78 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zákazník cs
dc.subject Marketingový výzkum cs
dc.subject Komunikační mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Konkurence cs
dc.subject Customer en
dc.subject Marketing research en
dc.subject Communication mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Competition en
dc.title Anylýza spokojenosti zákazníků ve vybrané firmě
dc.title.alternative An Analysis of Customer Satisfaction in the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated The main target of this bachelor thesis is to analyse customer's satisfaction in the selected company. Chosen problem was solved by processing of the theoretical knowledges which were gai-ned from reference books regarding customer, marketing mix, competition, SWOT analysis and marketing research. Next, the findings focused on the types of purchase situations and stages of purchasing process, revealed from reference books, were processed. Theoretical findings were then transformed into the practical part which was aimed at the customer's satisfaction in the particular enterprise. Data for evaluation of customer's satisfaction were acquired using the questionnaire survey. Next, the main competitors were characterised. In the end of this thesis, some recommendations, which should lead to the increase in current customer's satisfaction and to obtaining new ones as well, were proposed to the company. In the thesis, there was created a system using which owners were allowed to evaluate current customer's satisfaction. Results of this thesis enable to the owners to focus more on the fields in which they lag behind in order to obtain new customers.
dc.description.department Ústav ekonomie
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 46186
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
zábojníková_2017_dp.pdf 10.97Mb PDF View/Open None
zábojníková_2017_op.pdf 497.6Kb PDF View/Open None
zábojníková_2017_vp.docx 22.51Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account