Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smolkova, Ilona
dc.contributor.author Vítková, Lenka
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:14:38Z
dc.date.available 2017-07-03T09:14:38Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40612
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na vícejaderné magnetické částice, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, syntézu a aplikace, zvláště na léčbu nádorových onemocnění pomocí magnetické hypertermie. Nedávno bylo ukázáno, že vícejaderné magnetické částice mohou být efektivnější než jednotlivé nanočástice z hlediska generování tepla pod vlivem externího střídavého magnetického pole, a takto zvýšit léčebný efekt hypertermie. Nicméně, mechanismus generování tepla v takových materiálech není ještě zcela jasný. Experimentální část této práce se právě proto zaměřuje na stanovení souvislosti mezi magneto-strukturálními vlastnostmi vícejaderných magnetických částic a jejich chováním pod vlivem externího střídavého magnetického pole.
dc.format 59
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject oxid železa cs
dc.subject vícejaderné částice cs
dc.subject magnetická interakce cs
dc.subject magnetický koloid cs
dc.subject měrná ztrátová energie cs
dc.subject nanomagnetismus cs
dc.subject hypertermie cs
dc.subject iron oxide en
dc.subject multicore particles en
dc.subject magnetic interaction en
dc.subject magnetic colloid en
dc.subject specific loss power en
dc.subject nanomagnetism en
dc.subject hyperthermia en
dc.title Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties
dc.title.alternative Multicore Magnetic Particles: Synthesis and Characterization of Magneto-Structural Properties
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kazantseva, Natalia
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is devoted to multicore magnetic particles, their physical and chemical properties, synthesis and applications with a special focus on magnetic hyperthermia tumor treatment. Recently it was demonstrated that multicore magnetic particles could be superior over single nanoparticles in heat generation under exposure to an external alternating magnetic field, and thus could enhance the therapeutic effect of hyperthermia. However, the mechanism of heat generation in such materials is not clear yet. The experimental part of the current thesis focuses on the establishment of the correlation between magneto-structural properties of the multicore magnetic particles and their performance under exposure to an external alternating magnetic field.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 46390
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
vítková_2017_dp.pdf 37.10Mb PDF View/Open None
vítková_2017_op.docx 75.17Kb Unknown View/Open None
vítková_2017_vp.docx 75.05Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account