Analýza ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy Cement Hranice, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy Cement Hranice, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vráblík, Miroslav cs
dc.contributor.author Vaculová, Pavla cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:58:28Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:16Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4090
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zmapovat současnou situaci společnosti Cement Hranice, a.s. Společnost se pohybuje ve velice specifickém cementářském odvětví, ve kterém působí jen omezené množství výrobců, panují zde ale výrazné konkurenční síly. Z tohoto hlediska je potřeba plně pochopit podmínky tohoto odvětví, aby společnost v tomto oboru uspěla. Předložená bakalářská práce se věnuje současné finanční a ekonomické situaci a samo-zřejmě také konkurenčnímu postavení společnosti na trhu s cementem. cs
dc.format 67 s., 40 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3995896 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 18.05.2009 cs
dc.subject Konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční síly cs
dc.subject hybné síly cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject ekonomická výkonnost cs
dc.subject Competitive advantage en
dc.subject competitive potency en
dc.subject motive potency en
dc.subject financial analyse en
dc.subject economic productivity en
dc.title Analýza ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy Cement Hranice, a.s. cs
dc.title.alternative Analyse of economic productivity and competitive advantage of the company Cement Hranice, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris cs
dc.date.accepted 2007-06-13 cs
dc.description.abstract-translated Tendency of this bachelor work is parsing actual situation of the company Cement Hranice, a.s. The company is functioning in a very specific cement branch, in which is only number of producers functioning but there are strong competitive potencies in the branch. In light of this is very important to understand all rules of this branch to succeed in this field. Submitted bachelor work is going in actual financial and economical situation and of course is gong in competitive situation of the company in the cement branch. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5579
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vaculová_2007_bp.pdf 3.810Mb PDF View/Open
vaculová_2007_vp.doc 244Kb Microsoft Word View/Open
vaculová_2007_op.pdf 533.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account