Vliv dopravní výchovy na socializaci osobnosti dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv dopravní výchovy na socializaci osobnosti dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Macán, Zbyšek
dc.date.accessioned 2010-07-15T13:00:49Z
dc.date.available 2010-07-15T13:00:49Z
dc.date.issued 2006-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4095
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci na téma "Vliv dopravní výchovy na socializaci osobnosti dítěte" jsem se zaměřil na dopravní výchovu jako celek s cílem zhodnotit její důležitost a nutnost, aby dopravní výchova byla nedílnou součástí všeobecného vzdělání dětí a mládeže. Dále jsem se zde soustředil na popis současného stavu dopravní výchovy a její vliv na socializaci jedince. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 720671 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject škola cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dopravní výchova cs
dc.subject účastník silničního provozu cs
dc.subject chodec cs
dc.subject cyklista cs
dc.subject Children en
dc.subject youth en
dc.subject school en
dc.subject family en
dc.subject traffic education en
dc.subject traffic participant en
dc.subject pedestrian en
dc.subject cyclist en
dc.title Vliv dopravní výchovy na socializaci osobnosti dítěte cs
dc.title.alternative Traffic education's influence upon the socialization of child personality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated My bachelor's paper titled, "Traffic education's influence upon the socialization of child personality", targets traffic education as a whole, with a goal to evaluate its importance and necessity, in order that the traffic education becomes an integral part of general education for children and youths. The paper also focuses on a description of current traffic education and its influence on the socialization of an individual. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004253
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject dopravní výchova cs
local.subject socializace cs
local.subject road safety education en
local.subject socialization en


Files in this item

Files Size Format View
macán_2007_bp.pdfBlocked 703.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account