Zpracování průmyslových odpadů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zpracování průmyslových odpadů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mašek, Ivan
dc.contributor.author Galda, Vojtěch
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:45Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:45Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41206
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování odpadů ve společnosti Austin Detonator a odpadovým hospodářstvím jako takovým. Teoretická část je zaměřena především na nakládání s odpady v ČR a na právní předpisy vztahující se k této problematice. Je zde také popsán systém fungování reverzní logistiky a základní nařízení EU ovlivňující nakládání s odpady. Praktická část obsahuje charakteristiku vybraného podniku, popis systému environmentálního managmentu a následnou analýzu odpadového hospodářství jejíž součástí je i úprava odpadů za pomoci neutralizačních stanic. V další části je ze získaných informací za pomoci SWOT analýzy vytvořen přehled stavu nakládání s odpady. Závěrečná část se poté zaměřuje na vyhodnocení současné situace a na doporučení a návrhy opatření vedoucí ke snížení nákladů a zefektivnění celého systému odpadového hospodářství ve vybrané společnosti.
dc.format 61 s. (78 402 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject odpadové hospodářství cs
dc.subject nebezpečný odpad cs
dc.subject Reverzní logistika cs
dc.subject průmyslový odpad cs
dc.subject úprava odpadů cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject waste management en
dc.subject hazardous waste en
dc.subject Reverse logistics en
dc.subject industrial waste en
dc.subject waste treatment en
dc.subject environment en
dc.title Zpracování průmyslových odpadů
dc.title.alternative Industrial Waste Treatment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Princ, Ivan
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor theses deals with the issue of waste treatment in Austin Detonator co. and waste management itself. The theoretical part focuses mainly on waste management in the Czech Republic and legal regulations that apply to this issue. It also describes the system of reverse logistics and basic EU regulations that apply to waste management. The practical part of this thesis consists of description of the chosen company and its environmental management, and analysis of waste management including waste treatment in a neutralisation station. It further offers an overview of current waste management situation based on the result of a SWOT analysis. The conclusion focuses on evaluating current situation and provides recommendations and suggestions that could lead to lowering cost and boosting effectivity of the waste management system in the chosen company.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 47290
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
galda_2017_dp.zip 144.4Kb Unknown View/Open None
galda_2017_op.pdf 215.8Kb PDF View/Open None
galda_2017_vp.pdf 104.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account