Učební pomůcka v angličtině pro Microsoft SQL Server 2014

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Učební pomůcka v angličtině pro Microsoft SQL Server 2014

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Petr
dc.contributor.author Čordáš, Patrik
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:54Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:54Z
dc.date.issued 2017-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41262
dc.description.abstract Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť učebnú pomôcku v angličtine pre výuku Microsoft SQL Server 2014. Práca sa v teoretickej časti zaoberá problematikou databázových systémov a v stručnosti opisuje jazyk SQL. Následne podrobne opisuje vývojové prostre-die Microsoft SQL server 2016 , najnovšie funkcie, jednotlivé edície a ich rozdiely. Praktická časť sa venuje práci vo vývojovom prostredí Microsoft SQL Server 2014 vo verzii Express. Súčasťou tejto bakalárskej práce sú aj výukové podklady v anglickom jazyku, ktoré zahrňujú prednášky a cvičenia v rozsahu jedného semestra a 60 testovacích otázok vhodných na import do systému MOODLE.
dc.format 64
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject databázy cs
dc.subject SQL cs
dc.subject MS SQL 2016 cs
dc.subject MS SQL 2014 Express cs
dc.subject T-SQL cs
dc.subject databases en
dc.subject SQL en
dc.subject MS SQL 2016 en
dc.subject MS SQL 2014 Express en
dc.subject T-SQL en
dc.title Učební pomůcka v angličtině pro Microsoft SQL Server 2014
dc.title.alternative Lecture Notes in English for the Microsoft SQL Server 2014
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokopová, Zdenka
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to create educational materials for Microsoft SQL Server 2014. Theoretical part of this thesis deals with introduction of database systems and quickly describe SQL language. Next detailed describe development environment of Microsoft SQL Server 2016, newest functions, editions and differences between them. Practical part of this thesis deals with development environment of Microsoft SQL Server 2014 in version Express. Another part of this thesis are educational materials in English language which including presentations for education in length one term. Also include 60 testing questions ready to import into system MOODLE.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 47360
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2017-05-24
local.subject databázové systémy cs
local.subject servery cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject příručky cs
local.subject database management systems en
local.subject servers en
local.subject teaching aids en
local.subject handbooks and manuals en


Files in this item

Files Size Format View Description
čordáš_2017_dp.pdf 4.294Mb PDF View/Open None
čordáš_2017_op.doc 290.5Kb Unknown View/Open None
čordáš_2017_vp.doc 296Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account