Program rozvoje města Fryštáku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Fryštáku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René cs
dc.contributor.author Jašková, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:23:49Z
dc.date.available 2010-07-15T16:23:49Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4144
dc.description.abstract Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila program rozvoje města Fryštáku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti regionální teorie a rozvoje měst a obcí. Praktická část je věnována rozboru současné situace města, kde zmiňuji především demografický vývoj, ekonomický rozvoj, sociální a kulturní sféru, infrastrukturu a další důležité oblasti. Údaje vyhodnocuji ve slabých a silných stránkách města, příležitostech a ohroženích, neboli SWOT analýze. Na tuto část poté navazuje určení možných oblastí a projektů týkajících se rozvoje města. Cílem práce je tedy popsat celkový socioekonomický stav města a navrhnout potencionální řešení pro další rozvoj. cs
dc.format 77 s., 8 s. příloh. cs
dc.format.extent 2258075 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject program rozvoje města cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject možnosti rozvoje města cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject projekt cs
dc.subject town development programme en
dc.subject regional development en
dc.subject socioeconomic analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject town growth potentials en
dc.subject strategic targets en
dc.subject project en
dc.title Program rozvoje města Fryštáku cs
dc.title.alternative The development programme of the town of Fryšták en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašek, Michal cs
dc.date.accepted 2007-06-12 cs
dc.description.abstract-translated The subject of the present bachelor's work is a programme of development of the town of Fryšták. The theoretical part of the work defines basic terms from the area of regional theory and development of towns and municipalities. The practical part is devoted to an analysis of the present situation of the town while assessing primarily the demographic development, economic growth, social and cultural spheres, infrastructure and other important areas. The information is evaluated by defining both strengths and weaknesses, opportunities and threats of the town, i.e. through a SWOT analysis. This part continue to identification of district and plans of town development. The present work aims at describing the overall socioeconomic status of the town and proposing a possible solution permitting the town's further growth. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5631
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jašková_2007_bp.pdfBlocked 2.153Mb PDF View/Open
jašková_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
jašková_2007_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account