Zhodnocení hospodaření firmy HYDROMA, spol. s r.o. v letech 2014-2016

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení hospodaření firmy HYDROMA, spol. s r.o. v letech 2014-2016

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heczková, Eva
dc.contributor.author Kunčarová, Renáta
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:19Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:19Z
dc.date.issued 2017-03-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41475
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje zhodnocení hospodaření společnosti HYDROMA, spol. s r.o. v letech 2014 - 2016. Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku a doporučení na zlepšení finanční situace podniku. Teoretická část se zabývá základními pojmy týkající se tématu.Jsou zde popsány účetní výkazy, metody a ukazatelé finanční analýzy a souhrnné indexy hodnocení finanční analýzy. V praktické části je nejdříve představena analyzovaná společnost HYDROMA, spol. s r.o., později hospodaření firmy v letech 2014 - 2016. Praktická část zahrnuje analýzu absolutních ukazatelů, analýzu rozdílových ukazatelů a souhrnné indexy hodnocení finanční analýzy. V závěru práce je shrnutí a zhodnocení hospodaření společnosti v letech 2014 - 2016, poté je doporučen návrh na zlepšení hospodaření firmy HYDROMA, spol. s r.o.
dc.format 73
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject finanční ukazatelé cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject the balance sheet en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject financial ratios en
dc.title Zhodnocení hospodaření firmy HYDROMA, spol. s r.o. v letech 2014-2016
dc.title.alternative Financial Assessment of HYDROMA, spol. s r.o. in the Years 2014-2016
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated The main topic of this bachelor thesis is the evaluation of the economic activities of company HYDROMA, Ltd. between the years 2014 and 2016. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial situation of the company as well as a recommendation for improvement of the financial situation. The theoretical part focuses on the basic terms concerning the chosen topic. Terms such as: bookkeeping document, methods and ratios of financial analysis, summary index for evaluating the financial analysis are mentioned. Moreover, the practical part provides introduction of the chosen company HYDROMA, Ltd, the economic activities starting from 2014 till 2016, also, analysis of absolute and variation ratios and the summary index of evaluation the financial analysis. The last part concerns the conclusion and evaluation of the economic activities of the company HYDROMA, Ltd between the years 2014 and 2016 followed up by the recommendation for improvement of economic activities.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 47647
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2017-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
kunčarová_2017_dp.pdf 9.019Mb PDF View/Open None
kunčarová_2017_op.pdf 370.2Kb PDF View/Open None
kunčarová_2017_vp.pdf 289.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account