Analýza spokojenosti odběratelů firmy ARTOS CZ, spol. s r.o

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti odběratelů firmy ARTOS CZ, spol. s r.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zatloukalová, Nikola
dc.contributor.author Schwarzová, Andrea
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:20Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:20Z
dc.date.issued 2017-03-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41486
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je analýza spokojenosti odběratelů firmy ARTOS CZ, spol. s r. o. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy podle odborné literatury. V praktické části práce je charakteristika firmy, která obsahuje základní informace o firmě a jejich odběratelích. V bakalářské práci je provedeno dotazníkové šetření. Do firem, se kterými firma ARTOS CZ, spol. s r. o. spolupracuje, byly dodány dotazníky v tištěné podobě. Na základě výsledků z dotazníků bylo navrhnuto doporučení na zlepšení některých problémových faktorů firmy ARTOS CZ, spol. s r. o.
dc.format 66
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza odběratelů cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject spokojenost zákazníků cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Analysis of Customer en
dc.subject Questionnaire en
dc.subject Customer Satisfaction en
dc.subject Marketing Research en
dc.title Analýza spokojenosti odběratelů firmy ARTOS CZ, spol. s r.o
dc.title.alternative Analysis of Buyers Satisfaction in the Company ARTOS CZ, spol. s r.o
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated The theme of bachelor thesis deals with Analysis of Buyers Satisfaction of Company ARTOS CZ, spol s r. o. The thesis is consist of a theoretical and practical parts. Terms by professional literature are explained in a theoretical part. The characteristic of the company, which contains basic informations about the company and its subscribers, is in a particular part. The questionnaires are done in bachelor thesis as well. The questionnaires in paper form were given to companies, which company ARTOS CZ, spol. s r. o. cooperates with. The recommendations to improving certain problematic factors of the company ARTOS CZ, spol. s r. o. was suggested based on the results of the questionnaires.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 47659
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
schwarzová_2017_dp.pdf 2.678Mb PDF View/Open None
schwarzová_2017_op.pdf 207.5Kb PDF View/Open None
schwarzová_2017_vp.pdf 439.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account