Nábřeží Dřevnice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nábřeží Dřevnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klang, Michael
dc.contributor.author Švancarová, Martina
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:22Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:22Z
dc.date.issued 2016-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41504
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem nábřeží řeky Dřevnice. Návrh řeší nejen veřejný prostor přizpůsobený volnočasovým aktivitám občanů, ale hlavním záměrem projektu je zlepšení podmínek pro život lidí, zvířat, rostlin a zvýšení kvality vody v řece. Jsou zde použity alternativní technologie pro zvýšení kvality vody a zpříjemnění celého prostředí. Teoretická část je věnovaná problematice místa, historii řeky, realizacím v jiných lokalitách a alternativním technologiím čištění vody. Daná studie je východiskem pro řešení návrhu v praktické části, která se zabývá samotným návrhem a jeho technickým řešením
dc.format 97 s. (15 050 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nábřeží cs
dc.subject řeka cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject čištění vody cs
dc.subject waterfront en
dc.subject river en
dc.subject ecology en
dc.subject water purification en
dc.title Nábřeží Dřevnice
dc.title.alternative The Riverbank of Drevnice
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Maršíková, Hana
dc.date.accepted 2017-06-08
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the design of the waterfront of the river Dřevnice. The design solution is not only a public space adapted to the leisure activities of citizens, but the main aim of the project is to improve the conditions for people, animals, plants and water quality in the river. There are alternative technologies used to improve water quality and make the whole environment more enjoyable. The theoretical part is dedicated to site issues, river history, realizations in other localities and alternative water purification technologies. This study is the basis for the solution of the proposal in the practical part dealing with the proposal itself and its technical solution.
dc.description.department Ateliér Prostorová tvorba
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Spatial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 47716
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
švancarová_2017_dp.pdf 14.29Mb PDF View/Open None
švancarová_2017_dp.pdf 0bytes PDF View/Open None
švancarová_2017_dp.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account