How Possessing Particular Personal Skills of Successful Expatriates Influences Students' and Graduates' Willingness to Work Abroad

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

How Possessing Particular Personal Skills of Successful Expatriates Influences Students' and Graduates' Willingness to Work Abroad

Show simple item record

dc.contributor.advisor Davies, Eleanor
dc.contributor.author Poláčková, Michaela
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:23Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:23Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41519
dc.description.abstract Fenomén globalizácie sa neobjavil len nedávno a určite pretrvá aj do budúcnosti. Neustály tlak na študentov a absolventov robí zamestnanie sa omnoho ťažšie. A preto zamestnávatelia kladú čoraz väčší dôraz na uchádzačov so zručnosťami využiteľnými v rôznych oblastiach a odboroch. Spoločnosti si uvedomili, že práve zamestnanie ľudí ktorí už vykonávajú prácu mimo ich domovskú krajinu, expatriotov, prináša mnohé výhody, ktoré môže firma využiť pre svoj ďalší rozvoj, alebo na udržanie si pozície v medzinárodnej konkurencii. Byť otvorený novým zážitkom, vidieť odlišnosť kultúr a krajín ako príležitosť na rozvoj, vedieť riešiť problémy, či správne sa rozhodovať, sú len pár z výhod ktoré prinášajú. Spolu s nimi prichádza nutnosť presťahovať sa do úplne novej krajiny. Sú súčasní študenti a absolventi pripravení držať krok s týmto rýchlo sa rozvíjajúcim svetom? Do akej miery sú ochotní prijať výzvu a žiť v inej kultúre? Čo by ich prinútilo zamyslieť sa nad možnosťou pracovať mimo ich domovskú krajinu? Majú na to stať sa občanom celého sveta? V prípade že áno, chcú rozvíjať svoju kariéru v medzinárodnom prostredí? V závislosti od čiastkových cieľov bakalárskej práce budú použité Pearsonova korelačná analýza, ANOVA analýza, a Z test. Zahrnuté budú takisto štatistické metódy vrátane priemeru, štandardnej odchýlky, okrem toho aj slovná analýza vybraných otázok. Pretože autorka tejto bakalárskej práce strávila každý rok jej vysokoškolského štúdia v inej krajine, pochopila dôležitosť prepojiť sa s inými kultúrami, čeliť novým situáciám a prostrediu. Táto skúsenosť bola hnacou silou pre ďalšie skúmanie tejto oblasti, práve výberom tejto témy pre písanie bakalárskej práce a takisto v ďalšom štúdiu riadenia ľudských zdrojov v medzinárodnom prostredí.
dc.format 48 s. (71 522 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Expatrioti cs
dc.subject Globalizácia cs
dc.subject Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov cs
dc.subject Prenositeľné schopnosti cs
dc.subject Medzinárodná kariéra cs
dc.subject Nadnárodné spoločnosti cs
dc.subject Získavanie zamestnancov cs
dc.subject Expatriates en
dc.subject Globalization en
dc.subject International Human Resource Management en
dc.subject Transferable skills en
dc.subject International Career en
dc.subject Multinational Companies en
dc.subject Recruitment en
dc.title How Possessing Particular Personal Skills of Successful Expatriates Influences Students' and Graduates' Willingness to Work Abroad
dc.title.alternative How Possessing Particular Personal Skills of Successful Expatriates Influences Students' and Graduates' Willingness to Work Abroad
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Day, Janine
dc.date.accepted 2017-06-06
dc.description.abstract-translated Globalization trend has been sticking around for a while, and will continue into the future as well. Constant pressure on students and graduates makes it even more difficult to find a job, thus having transferable skills that they are able to use in various fields, has become important for employers. Companies have realized, that employing expatriate workforce brings many benefits that they can use to their advantage, to further develop their business and sustain competitive in international market. Being open to new experience, have global set of mind, strong decision-making, or problem-solving skills are only a few of those. It comes in hand with moving abroad to countries one have never been to. But are today's students and graduates ready to be able to keep pace with this fast developing world? Are they willing to, and up to which degree, challenge themselves and live in another culture? What would make them consider working as an expatriate in foreign country? Do they have what is needed to become a global citizen? If they do, do they want to pursue international career? Pearson's correlation analysis, together with ANOVA Analysis, and Z-Test will be run, depending on partial objectives of the thesis. Also, statistical measurements as mean, standard deviation, as well as further word analysis of some questions will be included. As author of this thesis has spent each year of her university studies in different country, she has gained quite an insight and perception of importance of engaging with various cultures, situations and environment. Also, this foreign experience has been the driving force to further explore this area by choosing it as bachelor's dissertation topic, as well as pursuing future studies and career in international human resource management.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 47745
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
poláčková_2017_dp.pdf 3.260Mb PDF View/Open None
poláčková_2017_dp.pdf 0bytes PDF View/Open None
poláčková_2017_dp.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account