Spektroskopie látek v oblasti mm a submilimetrových vln

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Spektroskopie látek v oblasti mm a submilimetrových vln

Show simple item record

dc.contributor.author Gavenda, Tomáš
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:24Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:24Z
dc.date.issued 2013-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41521
dc.description.abstract Využití terahertzového záření je jedním z moderních trendů současné vědy zabývající se elektromagnetickým spektrem. Významnými oblastmi zájmu jsou interakce záření s látkami (ať už pevnými, kapalnými nebo plynnými) z čehož vyplývají dvě popsané aplikace - terahertzová spektroskopie a terahertzové zobrazování. Tato disertační práce se zabývá výzkumem polymerních materiálů a výzkumem v oblasti bezpečnostního průmyslu. Polymerní materiály jsou materiály, které jsou ve velké míře využívány ve všech oblastech lidské činnosti, proto je žádoucí, aby existovalo co největší množství metod pro popis jejich vlastností a hledání jejich možností použití. Značný zájem je v dnešní době také věnován bezpečnostnímu průmyslu. Terahertzová spektroskopie a především terahertzové zobrazování jsou pro využití v bezpečnostních aplikacích více než vhodné, protože terahertzové záření má řadu zajímavých vlastností (např. schopnost pronikat obalovými materiály, neškodnost pro lidský organismus), proto jim byla v této disertační práci věnována patřičná pozornost.
dc.format 98
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject terahertzové záření cs
dc.subject terahertzová spektroskopie cs
dc.subject terahertzovézobrazování cs
dc.subject ATR spektroskopie cs
dc.subject polymery cs
dc.subject polybuten-1 cs
dc.subject HDPE cs
dc.subject LDPE cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject nebezpečné látky cs
dc.subject střelné prachy cs
dc.subject bezpečnostní kontrola cs
dc.subject terahertz radiation en
dc.subject terahertz spectroscopy en
dc.subject terahertz imaging en
dc.subject ATRspectroscopy en
dc.subject polymers en
dc.subject polybutene-1 en
dc.subject HDPE en
dc.subject LDPE en
dc.subject security en
dc.subject dangerous materials en
dc.subject gunpowder en
dc.subject security screening en
dc.title Spektroskopie látek v oblasti mm a submilimetrových vln
dc.title.alternative Spektroskopie látek v oblasti mm a submilimetrových vln
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Kužel, Petr
dc.contributor.referee Vilčáková, Jarmila
dc.contributor.referee Vlček, Čestmír
dc.date.accepted 2017-06-22
dc.description.abstract-translated Use of terahertz radiation is one of the modern trends in today's science focused on electromagnetic spectrum. Areas of interest contain interactions of the radiation with matter (solid, liquid and/or gas). This concludes to two described applications ? terahertz spectroscopy and terahertz imaging. This doctoral thesis deals with research of polymer material and research of security industry. Polymer material is material, which is currently used in the most of human doing; thus it is desirable to have multiple methods for describing properties of polymers and for finding ways how to utilize them. Security industry draws considerable amount of attention nowadays. Terahertz spectroscopy and terahertz imaging are more than suitable for using in security applications due to advantages of terahertz radiation (such as penetration through packaging materials and non-harmful character). This is the reason why the thesis has also been focused on this topic.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 47753
dc.date.submitted 2017-04-06


Files in this item

Files Size Format View Description
gavenda_2017_dp.pdf 13.01Mb PDF View/Open None
gavenda_2017_op.pdf 2.758Mb PDF View/Open None
gavenda_2017_vp.pdf 68.33Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account