Analýza a optimalizace řízení nákladů ve firmě J&B, spol. s r. o. s důrazem na výrobní náklady

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a optimalizace řízení nákladů ve firmě J&B, spol. s r. o. s důrazem na výrobní náklady

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr cs
dc.contributor.author Vaculová, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:27:45Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4154
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu nákladů a na návrh úpravy kalkulačního systému ve společnosti J&B, spol. s r. o. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, z teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá náklady, členěním nákladů a problematikou kalkulací. Informace získané v teoretické části slouží jako podklad pro část praktickou, která zahrnuje charakteristiku společnosti, podrobnou analýzu nákladů, analýzu kalkulací, závěrem se práce zaměří na odhalení nedo-statků při řízení nákladů, na návrh nového kalkulačního systému a na doporučení pro společnost J&B spol. s r. o. cs
dc.format 55 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 3432655 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037 cs
dc.subject náklady cs
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject kalkulační metody cs
dc.subject kalkulační členění cs
dc.subject costs en
dc.subject cost analysis en
dc.subject costing en
dc.subject costing metods en
dc.subject costing classification en
dc.title Analýza a optimalizace řízení nákladů ve firmě J&B, spol. s r. o. s důrazem na výrobní náklady cs
dc.title.alternative Analysis and optimalization control costs in company J&B, Ltd. forcefully on production costs. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tučková, Zuzana cs
dc.date.accepted 2007-06-13 cs
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to cost analysis and make a proposal of adjustments of costing system in company J&B, Ltd. The thesis consists of two main parts, theoretical and practical. In the theoretical part I deal with costs, their classification and calculation. Information obtained from the theoretic part engaged as basis of the practical part, which includes characteristics of company, punctual analyse of costs, calculations analysis, in the end this thesis is focused on finding limita-tions in controlling of costs, proposal of new costing system and recommendation for com-pany J&B, Ltd. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5578
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vaculová_2007_bp.pdfBlocked 3.273Mb PDF View/Open
vaculová_2007_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
vaculová_2007_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account