Syndrom vyhoření v pedagogických a dalších vybraných profesích

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Syndrom vyhoření v pedagogických a dalších vybraných profesích

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Syndrom vyhoření v pedagogických a dalších vybraných profesích
Autor: Drgová, Daniela
Vedoucí: Karger, Tomáš
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na výskyt a problematiku syndromu vyhoření ve sku-pině SYNOT. Teoretická část diplomové práce mapuje syndrom vyhoření jako psycholo-gicko-medicínský problém. Jsou zde zachyceny specifika syndromu vyhoření, faktory pů-sobící jako prevence syndromu vyhoření a vztah zkoumaného tématu k sociální pedagogice. Dále se zde zabýváme vztahem tématu k literatuře domácí a zahraniční. Empirická část je věnovaná kvantitativnímu výzkumnému šetření, prostřednictvím dotazníků a doplňujících rozhovorů. Primárním cílem práce je zjištění, zda existuje přímá souvislost mezi vznikem syndromu vyhoření a délkou pracovního poměru. Parciálním zjištěním je vyhodnocení vý-skytu syndromu vyhoření, seznámení, z kolika procent a v jaké míře se zaměstnanci, kteří pracují na různých pracovních pozicích, s burnoutem potýkají.
URI: http://hdl.handle.net/10563/41564
Datum: 2016-11-23
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav pedagogických věd
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: E


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
drgová_2017_dp.pdf 3.421Mb PDF Zobrazit/otevřít None
drgová_2017_op.docx 20.61Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
drgová_2017_vp.pdf 49.24Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet