Syndrom vyhoření v pedagogických a dalších vybraných profesích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření v pedagogických a dalších vybraných profesích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karger, Tomáš
dc.contributor.author Drgová, Daniela
dc.date.accessioned 2017-10-04T11:25:10Z
dc.date.available 2017-10-04T11:25:10Z
dc.date.issued 2016-11-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41564
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na výskyt a problematiku syndromu vyhoření ve sku-pině SYNOT. Teoretická část diplomové práce mapuje syndrom vyhoření jako psycholo-gicko-medicínský problém. Jsou zde zachyceny specifika syndromu vyhoření, faktory pů-sobící jako prevence syndromu vyhoření a vztah zkoumaného tématu k sociální pedagogice. Dále se zde zabýváme vztahem tématu k literatuře domácí a zahraniční. Empirická část je věnovaná kvantitativnímu výzkumnému šetření, prostřednictvím dotazníků a doplňujících rozhovorů. Primárním cílem práce je zjištění, zda existuje přímá souvislost mezi vznikem syndromu vyhoření a délkou pracovního poměru. Parciálním zjištěním je vyhodnocení vý-skytu syndromu vyhoření, seznámení, z kolika procent a v jaké míře se zaměstnanci, kteří pracují na různých pracovních pozicích, s burnoutem potýkají.
dc.format 112
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject příznaky syndromu vyhoření cs
dc.subject stres cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject zátěžové situace cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject podpora cs
dc.subject burnout syndrome en
dc.subject symptoms of burnout en
dc.subject stress en
dc.subject employees en
dc.subject stressful situations en
dc.subject satisfacti-on en
dc.subject support en
dc.title Syndrom vyhoření v pedagogických a dalších vybraných profesích
dc.title.alternative Burnout syndrome in the pedagogical and other selected professions
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2017-09-11
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the occurrence and issues of burnout syndrome in the SYNOT Group. The theoretical part of the thesis depicts burnout as a psychological and medical problem. Also, characteristics of the burnout, factors acting as its prevention as well as the relationship of the studied subject to social pedagogy are dealt with. Furthermo-re, the topic is examined and set in the context of the domestic and foreign scientific litera-ture. The empirical part is devoted to quantitative research employing questionnaires and supplementary interviews as key methods. The primary goal is to determine whether there is a direct correlation between the occurrence of burnout and length of employment. Partial findings will include the assessment of burnout rate, establishment of the percentage and the extent to which employees who work in various positions face the burnout syndrome.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 47813
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2017-08-21


Files in this item

Files Size Format View Description
drgová_2017_dp.pdf 3.421Mb PDF View/Open None
drgová_2017_op.docx 20.61Kb Unknown View/Open None
drgová_2017_vp.pdf 49.24Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account