Návrh algoritmu pro biometrickou identifikaci osob pomocí analýzy EEG signálu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh algoritmu pro biometrickou identifikaci osob pomocí analýzy EEG signálu

Show full item record

Thumbnail
Title: Návrh algoritmu pro biometrickou identifikaci osob pomocí analýzy EEG signálu
Author: Švejda, Jaromír
ISBN: 978-80-7454-683-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/41571
Date: 2013-12-04
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 84
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Identifikace založené na jedinečnosti biologických charakteristik jsou předmětem řady výzkumů. V současnosti je čím dál častěji diskutována otázka využití elektrické aktivity mozku v biometrických systémech. Tato práce se soustředí zejména na elektroencefalografické (EEG) záznamy, které jsou získány neinvazivní metodou. Dále obsahuje popis originálního nekonvenčního přístupu k identifikaci pomocí EEG, přičemž tento přístup je dále otestován na vybraných reálně naměřených datech. Úvod shrnuje dosavadní přístupy použité k řešení identifikace subjektů podle EEG. Dále je diskutován současný stav řešené problematiky, který odhaluje komplikace spojené s výše zmiňovanou úlohou. Následuje popis cílů disertační práce. Hlavním cílem je poskytnout návrh algoritmu, jež lze využít pro realizaci biometrické identifikace. Teoretický rámec je zaměřen na popis EEG technologie, BCI systémů, biometrii a neuronové sítě. Ve stručnosti jsou pak uvedeny metody zpracování výsledků, na které navazuje podrobný popis vlastního algoritmu, k němuž jsou pak uvedeny výsledky testování. Jednotlivé testy jsou zaměřeny na odhalení limitů jak samotného algoritmu, tak EEG záznamů. Poté je uveden vědecký a praktický přínos práce. V závěru jsou shrnuty klíčové poznatky z testování a diskutovány jednotlivé cíle práce.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
švejda_2017_dp.pdf 2.325Mb PDF View/Open None
švejda_2017_op.pdf 548.6Kb PDF View/Open None
švejda_2017_vp.pdf 47.69Kb PDF View/Open None
švejda_2017_teze.pdf 2.495Mb PDF View/Open teze dizertační práce

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account