Návrh projektů na zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh projektů na zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Palánová, Michaela
dc.date.accessioned 2017-10-04T11:25:11Z
dc.date.available 2017-10-04T11:25:11Z
dc.date.issued 2016-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41573
dc.description.abstract Diplomová práce navrhuje zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Podkladem teoretické části je studi-um odborné literatury a jiných zdrojů informací. Podkladem praktické části je tvorba so-cioekonomické analýzy, dotazníku, sběr dat, jejich vyhodnocení, vytvořeni SWOT analý-zy, vytvoření strategického plánu pro mikroregion Buchlov a konečné navržení projektů, a to vše v oblasti cestovního ruchu. Teoretická část pojednává o procesu strategického plánování a jejich částí analytickou, návrhovou, realizační, hodnotící a monitorovací. Obsahuje informace o analýzách pro stanovení strategického plánu. V praktické části je obsažena socioekonomická analýza mikroregionu Buchlov, SWOT analýza, dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení a samotná strategie rozvoje, popsání vizí, cílů, priorit a opatření. Na strategii rozvoje navazují návrhy projektů pro zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov.
dc.format 100 s.(119 741 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mikroregion cs
dc.subject rozvoj cestovního ruchu cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject SWOT analý-za cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject projekty cs
dc.subject Microregion en
dc.subject development of tourist industry en
dc.subject social-economic analysis en
dc.subject questionnaire en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic development en
dc.subject projects en
dc.title Návrh projektů na zvýšení turistické atraktivnosti mikroregionu Buchlov
dc.title.alternative The Project Proposal to Increase the Tourist Attractiveness of the Microregion of Buchlov
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kučera, Filip
dc.date.accepted 2017-09-18
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is uggesting a method for raising of tourist attractiveness in Microregion Buchlov. Thesis is divided into two parts theoretical and practical. Theoretical part method is research of technical literature and other sources. Practical part methods are social-economic analysis, questionnaire creation, data collection and its evaluation, SWOT analysis and strategic plan, all of them are created for Microregion Buchlov and its tourist industry. Theoretical part deals with strategic planning, exactly with implementing, analytic, evaluating and monitoring part. It also includes information about analysis which are made for strategic plan. We can find social-economic analysis of Microregion Buchlov, SWOT analysis, questionnaire research and its evaluation, stra-tegic development, visions and targets in practical part It suggests some projects for stra-tegic planning process and these projects are able to raise attractiveness in Microregion Buchlov.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 46132
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-04-18


Files in this item

Files Size Format View Description
palánová_2017_dp.pdf 3.352Mb PDF View/Open None
palánová_2017_op.docx 29.82Kb Unknown View/Open None
palánová_2017_vp.docx 29.68Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account