Ošetřovatelská péče o pacienty s demencí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ošetřovatelská péče o pacienty s demencí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica
dc.contributor.author Majorová, Nikol
dc.date.accessioned 2017-10-04T11:25:11Z
dc.date.available 2017-10-04T11:25:11Z
dc.date.issued 2016-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41575
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabýváme ošetřovatelskou péčí o pacienty s demencí. Bakalářská práce se rozděluje na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části popisujeme definici demence, etiopatogenezi, rizikové faktory demence, rozdělení příznaků demence, stádia demence, diagnostiku demence, terapii a jednotlivě popisujeme typy demence. Dále se v teoretické části zabýváme zásadami péče o pacienty s demencí, vhodnými způsoby přístupu k pacientům s demencí, zásadami komunikace s pacientem s demencí, popisujeme jak zvládat změny chování u pacientů s demencí a zásady při používání omezovacích prostředků u pacientů ve zdravotnických zařízeních. V teoretické části jsme stanovili pět cílů, které jsme vyhodnocovali pomocí dotazníkového šetření. Dotazník byl určen všeobecným sestrám, pracujících na standardním lůžkovém oddělení. Mezi hlavní problémy vyplývající z dotazníkového šetření patří, nedostatek kvalifikovaného personálu, nedostatek času na pacienty s demencí, fyzická i psychická náročnost v péči o pacienta s demencí, velmi častá agresivita u pacientů s demencí, nedostatečně přizpůsobené oddělení pro pacienty s demencí, velmi časté používání omezovacích prostředků u pacientů s demencí a nedodržování zásad používaní omezovacích prostředků.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject demence cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject péče cs
dc.subject omezovací prostředky cs
dc.subject senioři cs
dc.subject dementia en
dc.subject communication en
dc.subject care en
dc.subject limiting the resources en
dc.subject seniors en
dc.title Ošetřovatelská péče o pacienty s demencí
dc.title.alternative Nursing Care of Patients with Dementia
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kala, Miroslav
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated Work with nursing care of patients with dementia. Work is shared into a theoretical part and a practical part. V teoretické části describe the definition of dementia, dementia, etiopatogenezi, risk factors, stage of the dementia symptoms, diagnosis, therapy and individually describe types of dementia. The theoretical principles of dealing with the care of patients with dementia, appropriate arrangements for access to patients with dementia patient communication principles, or describe how to handle changes in behaviour in patients with dementia and in the use of restraints in patients in medical facilities. V teoretické části we set five objectives which we assess by means of questionnaires. The questionnaire was intended for general nurses working on the old hee-hoo department. Among the main problems arising from the questionnaires, lack of qualified staff, lack of time to patients with dementia, physical and psychological performance in the care of a patient with dementia, very common aggression in patients with dementia, is poorly adapted to the patients with dementia, very common use of restraints in patients with dementia and non-compliance with the use of restraints.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 42109
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-08-21


Files in this item

Files Size Format View Description
majorová_2017_dp.pdf 11.71Mb PDF View/Open None
majorová_2017_op.docx 37.59Kb Unknown View/Open None
majorová_2017_vp.docx 41.67Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account