Komunikace a etické aspekty péče o seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace a etické aspekty péče o seniory

Show simple item record

dc.contributor.author Kutnohorská, Jana
dc.contributor.author Plisková, Barbora
dc.date.accessioned 2017-11-10T08:33:40Z
dc.date.available 2017-11-10T08:33:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-80-7454-694-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41578
dc.description.abstract Cílem publikace „Etické aspekty péče a komunikace se seniory“ je získat orientaci v základních etických aspektech přístupu k seniorům a také orientaci ve zvláštnos- tech komunikace s touto skupinou osob. Znalosti jsou vodítkem k hlubšímu studiu jednotlivých aspektů ošetřovatelské péče o starého člověka v holistickém pří- stupu, k jeho věku, dané kultuře a k jeho vnímání péče. Dále je cílem uvědomit si specifika komunikace se starším člověkem a znát fenomény respektování jeho dů- stojnosti. Přílohou publikace jsou etické kodexy, které se týkají seniorů. cs
dc.description.abstract The aim of the publication „Ethical aspects of care and communication with the elderly“ is to gain orientation in basic ethical aspects of approach to older people and also orientation in peculiarities of communication with this group. Basic know- ledge of these key issues should lead to a deeper study of particular aspects of nursing care of the elderly in a holistic approach, in regard with their age, their culture and their perception of care. Moreover, the aim of this text is students ́ awereness of specifics of communication with the elderly and knowledge of the phenomena of maintaining their dignity and autonomy. In appendix we can find ethical codes of conduct towards the elderly. en
dc.format 92
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií cs
dc.rights Bez omezení
dc.subject péče o seniory en
dc.subject ošetřovatelská etika en
dc.subject stáří en
dc.subject kvalita života en
dc.subject interpersonální komunikace en
dc.subject mezigenerační vztahy en
dc.subject ageismus en
dc.subject solidarita en
dc.subject lidská důstojnost en
dc.subject etické kodexy en
dc.subject kolektivní monografie en
dc.subject učební texty en
dc.title Komunikace a etické aspekty péče o seniory en
dc.type Book en


Files in this item

Files Size Format View Description
Komunikace_a_eticke_aspekty_pece_seniory_2017.pdf 1.538Mb PDF View/Open Plný text
Komunikace_a_et ... ece_seniory_2017-obsah.pdf 273.6Kb PDF View/Open Obsah
Komunikace_a_eticke_aspekty_pece_seniory_2017.docxBlocked 271.3Kb Microsoft Word 2007 View/Open Zdrojový dokument

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account