Příprava, modifikace a aplikace kaolinitu v kompozitních materiálech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava, modifikace a aplikace kaolinitu v kompozitních materiálech

Show full item record

Thumbnail
Title: Příprava, modifikace a aplikace kaolinitu v kompozitních materiálech
Author: Krásný, Ivo
ISBN: 978-80-7454-692-1
URI: http://hdl.handle.net/10563/41583
Date: 2010-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 111
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předložená práce pojednává o přípravě, modifikaci, aplikaci minerálního plniva - kaolinu v kompozitních materiálech a jeho vliv na mechanické vlastnosti kompozitu pro různý stupeň naplnění. Úvodní část disertační práce je věnována obecnému základu jílových minerálních plniv se zaměřením na jejich vrstevnatou strukturu. Zvláštní pozornost je věnována kaolinu a jeho schopnosti zabudovat cizí molekulu mezi svoji vrstevnatou strukturu. Tento fakt výrazně ovlivňuje vlastnosti celého kompozitu. Interakci na rozhraní polymer/plnivo je možné zlepšit pomocí interkalačního silanového činidla. Dále je široce debatována modifikace nízkoteplotní plasmou a její vliv na povrchovou energii, sledovanou pomocí kontaktního úhlu smáčení, i samotné tokové vlastnosti modifikovaného plniva. Experimentální část se zabývá samotnou charakteristikou zvoleného partikulárního kaolinu a jeho distribucí v polyethylenové matrici. Mechanické vlastnosti kompozitu kaolin - polyethylen byly zhodnoceny pomocí pevnostních charakteristik, tahových zkoušek, měřením houževnatosti i zkouškou teplotní stability. Získané výsledky byly podrobně diskutovány včetně porovnání s již existujícími publikacemi.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
krásný_2017_dp.pdf 4.641Mb PDF View/Open
krásný_2017_op.zip 964.9Kb Unknown View/Open None
krásný_2017_vp.pdf 193.7Kb PDF View/Open None
krásný_2017_teze.pdf 2.954Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account