Syntéza a modifikace fyzikálně-chemických vlastností gelových soustav pro terapeutické aplikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syntéza a modifikace fyzikálně-chemických vlastností gelových soustav pro terapeutické aplikace

Show full item record

Thumbnail
Title: Syntéza a modifikace fyzikálně-chemických vlastností gelových soustav pro terapeutické aplikace
Author: Kupská, Ivana
ISBN: 978-80-7454-691-4
URI: http://hdl.handle.net/10563/41585
Date: 2010-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 98
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Tato práce v teoretické části popisuje čtyři základní kapitoly, kde v první byl popsán obecný přehled gelových soustav. Dále navazuje na hlavní kapitolu o kyselině hyaluronové (HA) jakož to významného zástupce biopolymerů se širokým významem jak v biologii tak i v praktických terapeutických a biomedicínských aplikacích. V této kapitole je podrobně popsáno chemické složení HA a jeho struktura v roztoku, ale také chování polymerního klubka spolu s polyelektorolytickým a reologickým chováním. Další podstatná kapitola se zabývá základními typy derivátů této kyseliny, postupu syntézy a jejich materiálově a fyzikálně-chemické charakterizace. Poslední kapitola teoretického rámce je zaměřena na viskozitu a charakteristiku viskozimetrického měření, kterou byly studovány polymerní roztoky HA. Předložená práce je v praktické části zaměřena na studium reologických vlastností roztoků hyaluronátu sodného. Předmětem studie bylo pomocí fyzikálně chemických metod sledovat chování hyaluronových roztoků v závislosti na koncentraci. Pro bližší zkoumání vlivu prostředí byly testovány různé iontové složení rozpouštědla. Z důvodu termodynamických parametrů toku je dále popisován vliv rostoucí teploty na viskozitu roztoků a také vliv měnícího se pH. Na základě získaných dat z viskozimetrického měření byly určeny hodnoty limitního viskozitního čísla a Hugginsovy konstanty, které jsou důležité pro pochopení chování polymerního klubka a jeho konformačních změn. Součástí praktické části byla také charakterizace povrchové energie pomocí inverzní plynové chromatografie (SEA), charakterizace práškové formy kyseliny hyaluronové na základě reologického měření, analýza povrchu prášku HA metodou SEM a studování procesu probíhajícího ve struktuře pomocí termogravimetrie.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
kupská_2017_dp.pdf 2.662Mb PDF View/Open
kupská_2017_op.zip 863.8Kb Unknown View/Open None
kupská_2017_vp.pdf 193.5Kb PDF View/Open None
kupská_2017_teze.pdf 2.465Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account