Rozvoj kreativních klastrů jako nástroje zvýšení konkurenceschopnosti měst

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozvoj kreativních klastrů jako nástroje zvýšení konkurenceschopnosti měst

Show full item record

Thumbnail
Title: Rozvoj kreativních klastrů jako nástroje zvýšení konkurenceschopnosti měst
Author: Danko, Lukáš
ISBN: 978-80-7454-705-8
URI: http://hdl.handle.net/10563/41586
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 124
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Koncept rozvoja klastrov a klastrových politík je aktuálnou témou na medzinárodnej úrovni (iniciatívy Európskej komisie a OECD) vo vzťahu rozvoju regiónov a zvyšovania konkurencieschopnosti. Najmä v prípade kultúrnych a kreatívnych priemysloch (KKP), ktoré generujú približne 3% HDP EU, a zároveň sú súčasťou stratégie Európa 2020. V tomto kontexte sa ponúka príležitosť k identifikácii prirodzených klastrov a hodnotenia rozvoja klastrových organizácií v tejto oblasti, v spojení s iniciatívami EU a zvyšovania konkurencieschopnosti miest a regiónov za účelom ich hospodárskeho rastu. V nadväznosti na predchádzajúce zistenia, je cieľom dizertačnej práce navrhnutie metodických odporúčaní pre identifikáciu prirodzených klastrov v oblasti KKP na území Slovenskej republiky a hodnotenia podmienok rozvoja kreatívnych klastrových organizácií na urbánnej úrovni. Práca v návrhovej časti predkladá koncept vytvorenia kreatívneho klastru designu v podmienkach bratislavského metropolitného regiónu za účelom zvýšenia jeho konkurencieschopnosti, ako inovatívny rozvojový prvok v zmysle absencie kreatívnych klastrov na území Slovenskej republiky. Za účelom naplnenia cieľov práce je využitý prístupu zmiešaných výskumných metód, konkrétne exploračnej analýzy priestorových dát a zakotvenej

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
danko_2017_dp.pdf 1.191Mb PDF View/Open None
danko_2017_op.pdf 697.0Kb PDF View/Open None
danko_2017_vp.pdf 488.4Kb PDF View/Open None
danko_2017_teze.pdf 2.481Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account