Informační podpora krizového řízení kraje z hlediska hodnocení výskytu povodní

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační podpora krizového řízení kraje z hlediska hodnocení výskytu povodní

Show simple item record

dc.contributor.author Šaur, David
dc.date.accessioned 2018-01-03T13:10:13Z
dc.date.available 2018-01-03T13:10:13Z
dc.date.issued 2013-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-712-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41602
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na návrh informační podpory krizového řízení kraje z hlediska hodnocení výskytu povodní. Součástí informační podpory je především ?Algoritmus předpovědi bouří?, jehož výstupem je soubor předpovědních informací o výskytu konvektivních srážek a nebezpečných doprovodných jevů. Účelem Algoritmu je zpřesnění předpovědi na úrovni územního celku obce s rozšířenou působností, včetně jejich regionů s dostatečnou dobou předstihu pro možnosti realizace preventivních protipovodňových opatření. Algoritmus předpovědi bouří je založen na principu analýzy a cíleného hodnocení výstupních meteorologických prvků a parametrů z numerických modelů předpovědi počasí, včetně hodnocení vlivu reliéfu na vznik a vývoj konvektivních srážek v cílové oblasti. Hodnocení se také opírá o analýzu historických povětrnostních situací a vybraných povodní vyvolaných přívalovým deštěm za účelem vytvoření doplňující zpřesněné předpovědi k výstražným informacím od Českého hydrometeorologického ústavu.
dc.format 172
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject povodeň cs
dc.subject přívalový déšť cs
dc.subject konvektivní srážky cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject flood en
dc.subject torrential rainfall en
dc.subject convective precipitation en
dc.subject crisis management en
dc.title Informační podpora krizového řízení kraje z hlediska hodnocení výskytu povodní
dc.title.alternative Informační podpora řízení funkční kontinuity územního celku z hlediska vlivu přírodních katastrof
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bednář, Jan
dc.contributor.referee Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.referee Rapant, Petr
dc.date.accepted 2017-11-29
dc.description.abstract-translated The dissertation is focused on the proposal of information support of the crisis management of the region in terms of evaluation of flood events. Part of the information support is mainly the "Algorithm of Storm Prediction ", the output of which is a set of predictive information on the occurrence of convective precipitation and dangerous accompanying phenomena. The purpose of the Algorithm is to refine the forecast at the level of the territorial unit of the municipality with extended powers, including their regions, with sufficient time in advance for the possibility of implementing preventive flood control measures. Algorithm of Storm Prediction is based on the analysis and targeted evaluation of output meteorological parameters and parameters from numerical weather prediction models, including evaluating the impact of the relief on the formation and development of convective precipitation in the territory. The evaluation is also based on an analysis of historical weather events and selected floods caused by torrential rainfall in order to create additional refined forecasts for warning information from the Czech Hydrometeorological Institute.
dc.description.department Ústav řízení procesů
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 47861
dc.date.submitted 2017-10-03


Files in this item

Files Size Format View Description
šaur_2017_dp.pdf 3.241Mb PDF View/Open
šaur_2017_op.pdf 4.722Mb PDF View/Open None
šaur_2017_vp.pdf 811.4Kb PDF View/Open None
šaur_2017_teze.pdf 2.078Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account