Efektivní a etická marketingová komunikace zaměřená na cílovou skupinu 55+

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Efektivní a etická marketingová komunikace zaměřená na cílovou skupinu 55+

Show simple item record

dc.contributor.author Barešová, Petra
dc.date.accessioned 2018-01-05T13:56:59Z
dc.date.available 2018-01-05T13:56:59Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-719-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41609
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na jedno z často diskutovaných témat 21. století, a to stárnutí populace. Cílem disertační práce je vytvoření modelu etické a efektivní marketingové komunikace zaměřené na cílový segment 55+. Trh nabídky volnočasových služeb byl vybrán jako klíčový trh pro tuto cílovou skupinu, především proto, že právě volnočasové aktivity výrazně ovlivňují způsob a kvalitu života této cílové skupiny obyvatel. Model efektivní a etické marketingové komunikace ukázal, že cílová skupina nejvíce preferuje tištěnou reklamu (letáky a katalogy), novinové články a webové stránky. Z etického hlediska pak tato cílová skupina klade velký důraz na slušnost, morální zásady a pravdivost informací uváděných v reklamách. Tyto nástroje a poznatky mohou firmy a organizace implementovat do svých kampaní marketingové komunikace a lépe tak oslovit tuto skupinu obyvatel.
dc.format 130
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnoucí populace cs
dc.subject stáří cs
dc.subject nákupní chování marketingová komunikace cs
dc.subject efektivita marketingové komunikace cs
dc.subject etika marketingové komunikace cs
dc.subject Population Aging en
dc.subject Aging en
dc.subject Consumer Behaviour en
dc.subject Marketing Communications en
dc.subject Effectiveness of Marketing Communications en
dc.subject Ethics of Marketing Communications en
dc.title Efektivní a etická marketingová komunikace zaměřená na cílovou skupinu 55+
dc.title.alternative Effective and Ethical Marketing Communications Focused on the Target Group over 55 Years Old
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Gregar, Aleš
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2017-12-14
dc.description.abstract-translated This doctoral thesis is focused on one of the current discussions in the 21st century, it is population aging. The aim of this work is suggestion of ethical and effective model of marketing communication tools focused on target group over 55 years old. The leisure market was chosen as a key market for this target group. The reason is following: leisure activities significantly influenced elderly people and their quality of life. The main findings of this work are marketing communication tools which are the most preferred by the target group. From the ethical glance target group puts strong importance on truth information and politeness in the marketing communication. The contribution of this work is: identification of effective marketing communication tools and ethical glance of marketing communication by target group over 55 years old.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 48272
dc.date.submitted 2017-10-02


Files in this item

Files Size Format View Description
barešová_2017_dp.pdf 8.780Mb PDF View/Open None
barešová_2017_op.pdf 980.7Kb PDF View/Open None
barešová_2017_vp.pdf 879.7Kb PDF View/Open None
barešová_2017_teze.pdf 2.441Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account