Umělecké dílo v novomediálním transferu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Umělecké dílo v novomediálním transferu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Meisner, Jan
dc.contributor.author Kupilík, Michal
dc.date.accessioned 2018-01-05T13:57:00Z
dc.date.available 2018-01-05T13:57:00Z
dc.date.issued 2011-09-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-720-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41610
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá transferem uměleckého díla do animované podoby. Teoretická část nahlíží na problematiku uměleckého díla z pohledu definice, kulturních institucí a koncového recipienta. Taktéž popisuje historický vývoj muzea umění a upozorňuje na některé problémy a výzvy, kterým musí kulturní instituce čelit v digitálním věku. Pozornost je dále věnována tématu nových médií, jejich kategorizaci a otázce kulturního transferu. Praktická část práce představuje nový soubor multimediálních výstupů od jiných autorů, které navzájem pojí jediné téma ? převedení slavného obrazu do animované podoby. Závěry vzešlé z multimediální rešerše jsou uplatněny v projektové části práce, která prezentuje trojici vlastních projektů autora. Patří mezi ně dlouho připravovaný film Anima Artis, který mapuje dějiny umění od paleolitu po současnost. Na koncepci filmu navazuje dvojice realizovaných videomappingových projekcí, v nichž se mísí použití rozpohybovaných slavných obrazů s interpretací genia loci zvolené lokality.
dc.format 149
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject umění cs
dc.subject umělecké dílo cs
dc.subject muzeum cs
dc.subject galerie cs
dc.subject nová média cs
dc.subject multimédia cs
dc.subject digitální obsah cs
dc.subject kulturní transfer cs
dc.subject animace cs
dc.subject popularizace umění cs
dc.subject film cs
dc.subject anima artis cs
dc.subject videomapping cs
dc.subject art en
dc.subject artwork en
dc.subject museum en
dc.subject gallery en
dc.subject new media en
dc.subject multimedia en
dc.subject digital content en
dc.subject culturaltransfer en
dc.subject animation en
dc.subject popularization of art en
dc.subject movie en
dc.subject anima artis en
dc.subject procection mapping en
dc.title Umělecké dílo v novomediálním transferu
dc.title.alternative Artwork in a new Media Transfer
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2017-12-04
dc.description.abstract-translated The dissertation deals with the conversion of a traditional Artwork into the animated form. The theoretical part examines topics such as the definition of the term Artwork, the history of cultural institutions and the capabilities of recipients. It also describes the historical development of the Art Museums and shows its shortcomings and challenges in the upcoming digital age. Attention is also paid to the topic of new media, its categorization as well as to cultural transfer. The practical part of the thesis presents a new category of multimedia outputs from different authors, within a single theme ? the transformation of the famous Artwork into animated form. The conclusions drawn from the multimedia research are used in the project part of the thesis. It presents the trinity of the author's own projects, including the long-awaited movie Anima Artis, which chronicles the history of art from the Paleolithic to the present. The main concept of the film is followed by a pair of Projection Mappings, which combine the use of animated Artwork with the genius loci of the chosen locality.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 48578
dc.date.submitted 2017-10-13


Files in this item

Files Size Format View Description
kupilík_2017_dp.pdf 7.098Mb PDF View/Open None
kupilík_2017_vp.pdf 350.9Kb PDF View/Open None
kupilík_2017_op.zip 1.000Mb application/zip View/Open
kupilík_2017_teze.pdf 1.776Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account