Úkoly a připravenost poskytovatelů zdravotních služeb v rámci ochrany obyvatelstva

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úkoly a připravenost poskytovatelů zdravotních služeb v rámci ochrany obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňásek, Jaromír
dc.contributor.author Večeřa, David
dc.date.accessioned 2018-02-13T12:35:49Z
dc.date.available 2018-02-13T12:35:49Z
dc.date.issued 2017-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41618
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá úkoly a připraveností poskytovatelů zdravotních služeb v rámci ochrany obyvatelstva. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou část, kde je popsána legislativa, ochrana obyvatelstva a definován integrovaný záchranný systém spolu se zdravotní záchrannou službou. V praktické části je popsána činnost vybrané zdravotnic-ké firmy. V závěru je navrženo doporučení, které by mělo přispět k zlepšení připravenosti zdravotnické služby v rámci ochrany obyvatelstva.
dc.format 53 s. (53 417 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotní služba cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject zdravotní záchranná služba cs
dc.subject health service en
dc.subject population protection en
dc.subject integrated rescue systém en
dc.subject medical rescue service en
dc.title Úkoly a připravenost poskytovatelů zdravotních služeb v rámci ochrany obyvatelstva
dc.title.alternative Tasks and Readiness of Health Service Providers in the Protection of the Population
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kavková, Veronika
dc.date.accepted 2017-10-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with tasks and preparedness of health service providers within the framework of protection of the population. The thesis is divided into two parts. The theoretical part, describing legislation, protecting the population and defining an integrated rescue service. The practical part describes the aktivity of the selected medical company. Finally, recommendations are proposed to contribute to improving the preparedness of the health service in the context of population protection.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 47831
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2017-09-22


Files in this item

Files Size Format View Description
večeřa_2017_dp.pdf 4.431Mb PDF View/Open None
večeřa_2017_op.pdf 229.0Kb PDF View/Open None
večeřa_2017_vp.pdf 163.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account