Zhodnocení rizik konfliktů a útoků na pořádkové jednotky Policie ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení rizik konfliktů a útoků na pořádkové jednotky Policie ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořák, Jiří
dc.contributor.author Štepanovský, Michal
dc.date.accessioned 2018-02-13T12:35:49Z
dc.date.available 2018-02-13T12:35:49Z
dc.date.issued 2017-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41620
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá riziky konfliktů a útoků na pořádkové jednotky Policie ČR. Cílem práce je zhodnocení rizik konfliktů a útoků, které nastávají během policejních opatření, znázornit si, jak nejvíce snížit toto riziko a jak předcházet útokům na pořádkové jednotky. Teoretická část se zabývá uvedením pojmů, které souvisí s touto problematikou. Je zde popsáno riziko a jeho snížení, dále útok, agrese, chování lidí ve větší skupině a taky konflikty. Také je zde uvedeno k čemu nám slouží pořádková jednotka Policie ČR a její úkoly. V praktické části jsou uvedeny vybrané situace z policejních opatření a jsou popsány, jak se takové opatření krok po kroku vyvíjejí a jak dochází k zákrokům ze strany Policie a jaké jsou postupy a také jsou zhodnoceny rizika, které při policejních opatření.
dc.format 61
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hněv a zlost cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject útok cs
dc.subject agrese cs
dc.subject zákon cs
dc.subject anger and wrath en
dc.subject conflict en
dc.subject attack en
dc.subject aggression en
dc.subject law en
dc.title Zhodnocení rizik konfliktů a útoků na pořádkové jednotky Policie ČR
dc.title.alternative Risk Assessment Conflicts and Attacks Against Riot Unit by Police of Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2017-10-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with risks, conflicts and attacks on police units of the Police of the Czech Republic. The aim of the thesis is to evaluate the risks, conflicts and attacks that occur during police action, to imagine how to minimize this risk and how to prevent attacks on police units.The theoretical part deals with the introduction of terms related to this is-sue. There is described the risk and its reduction, the attack, the aggression, the behavior of people in larger group and also the conflicts. It also shows what the police unit of the Czech Republic and its tasks are serving for us. The practical part describes selected situ-ations of police action and describes how such situations are being deployed step by step and how the police intervene and what approaches are in place, as well as assessing the risks in police action.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 47833
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2017-09-19


Files in this item

Files Size Format View Description
štepanovský_2017_dp.pdf 5.055Mb PDF View/Open None
štepanovský_2017_op.pdf 171.5Kb PDF View/Open None
štepanovský_2017_vp.pdf 166.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account