Výroba flexibilního superkondenzátoru s vysokým elektrochemickým výkonem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výroba flexibilního superkondenzátoru s vysokým elektrochemickým výkonem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sáha, Petr
dc.contributor.author Fei, Haojie
dc.date.accessioned 2018-06-06T17:21:20Z
dc.date.available 2018-06-06T17:21:20Z
dc.date.issued 2014-03-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-725-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41624
dc.description.abstract Flexibilní superkapacitory představují slibné zařízení pro ukládání elektrické energie v přenosné elektronice. Vývoji flexibilního superkapacitoru s dobrými elektrochemickými vlastnostmi, jako je vysoká proudová hustota, výkon a životnost je v současné době věnována značná pozornost. K dosažení tohoto cíle je třeba nicméně překonat překážky jak při přípravě pružných elektrod a pevných elektrolytů tak při navrhování a výrobě flexibilních superkapacitorů. Tato práce je zaměřena na výrobu flexibilních superkapacitorů s vysokým elektrochemickým výkonem, které jsou založeny na hydrogelu na bázi redukovaného grafenoxidu (RGO). K tomuto účelu byly připraveny dva druhy kompozitních elektrod založených na hydrogelu na bázi RGO s redox aktivními látkami; první typ využívá polyanilín (PANI), druhý pak oxid manganičitý (MnO2). Dále byly připraveny gelové/hydrogelové elektrolyty vhodné pro daný flexibilní superkapacitor. V práci jsou diskutovány klíčové faktory ovlivňující flexibilitu finálních zařízení. Samotné zlepšení flexibility připravených superkapacitorů bylo dosaženo dvěma způsoby, a to jednak konfigurací s volným pohybem a jednak snížením tloušťky celého zařízení.
dc.format 109
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject flexibilní superkondenzátor cs
dc.subject redukovaný grafenoxid cs
dc.subject hydrogel elektrolyt cs
dc.subject pseudo-kapacitní materiály cs
dc.subject flexible supercapacitor en
dc.subject reduced graphene oxide en
dc.subject pseudo-capacitive material en
dc.subject hydrogel electrolyte en
dc.title Výroba flexibilního superkondenzátoru s vysokým elektrochemickým výkonem
dc.title.alternative Fabrication of flexible supercapacitors with high electrochemical performance
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-02-28
dc.description.abstract-translated Flexible supercapacitors are one kind of promising energy storage device for portable electronics. To gain a supercapacitor with high flexibility and electrochemical performance, such as high energy density, power density and cycling stability has drawn massive attention. However, to achieve this goal, there are challenges in the preparation of flexible electrodes and solid-sate electrolyte as well as the design and fabrication of flexible supercapacitors. This doctoral thesis work is focused on the fabrication of flexible supercapacitors with high electrochemical performance based on reduced graphene oxide (RGO) hydrogel. Two composite RGO hydrogel film electrodes with redox-active materials, polyaniline (PANI) or manganese dioxide (MnO2) were prepared. Suitable gel/hydrogel electrolytes were prepared to match the designs for each flexible supercapacitor. In the study, important factors on the flexibility of final devices have been discussed. Two strategies, free-movement configuration and the reduction of the thickness of entire devices were applied to improve the flexibility of the assembled supercapacitors.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 50187
dc.date.submitted 2018-01-08


Files in this item

Files Size Format View Description
fei_2018_dp.pdf 3.429Mb PDF View/Open
fei_2018_vp.pdf 123.0Kb PDF View/Open None
fei_2018_op.zip 467.2Kb Unknown View/Open None
fei_2018_teze.pdf 3.721Mb PDF View/Open teze disertační práce

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account