Hodnocení jakosti povrchu polymerních dílů nenormativním způsobem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení jakosti povrchu polymerních dílů nenormativním způsobem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pata, Vladimír
dc.contributor.author Kubišová, Milena
dc.date.accessioned 2018-06-06T17:35:35Z
dc.date.available 2018-06-06T17:35:35Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-739-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41626
dc.description.abstract Tématem dizertační práce je zkoumání a hodnocení kvality povrchů nenormativním způsobem. Hlavní částí práce je výzkum přípravy replik povrchů, stanovení způsobu jak povrch otisknout a jak repliku vyhodnotit. Tato technologie je velmi málo probádaná z pohledu kontroly kvality povrchu výrobků. Replikace povrchu je využívána již delší dobu. Běžně je k replikacím využíván materiál s komerčním názvem DentacrylTM. Jeho použití má však velké množství nevýhod převažujících výhody. Práce přináší nové směry a způsoby vyhodnocování. Pro výrobu replik jsou používány otiskovací směsi využívané především ve stomatologii. V oboru stomatologie proto hledáme nejen potřebnou inspiraci pro volbu materiálu vhodného ke snímání povrchů, ale také znalosti v oblasti přípravy a samotné aplikace otiskovacích hmot. K vyhodnocování je využito bezkontaktního profiloměru Talysurf CLI 500, na kterém jsou snímány základní parametry drsnosti (Ra, Rz, Rp, Rv a Rt), jak na originálním povrchu, tak i na povrchu replikovaném. Následně jsou tyto parametry porovnávány pomocí statistických metod.
dc.format 99
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Měření povrchů cs
dc.subject parametry drsnosti cs
dc.subject replika cs
dc.subject Talysurf CLI 500 cs
dc.subject Surface measurement en
dc.subject roughness parameters en
dc.subject replica en
dc.subject Talysurf CLI 500 en
dc.title Hodnocení jakosti povrchu polymerních dílů nenormativním způsobem
dc.title.alternative Quality Assessment of Surface of Polymer Parts in a Non-Normative Form
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-05-24
dc.description.abstract-translated The topic of the dissertation is the examination and evaluation of surface quality in a non-normative way. The central part of the thesis is research on the preparation of surface replicas, determination of how to print the surface and how to evaluate the replica. This technology is very little explored regarding product surface quality control. Surface replication has been used for a long time. DentacrylTM is commonly used for replication. However, this material has some disadvantages that outweigh the benefits. The work brings new directions and methods for evaluation. For the production of replicas are used impression compounds used mainly in dentistry. Therefore, in the field of dentistry, we are looking not only for the necessary inspiration for the choice of materials suitable for surface sensing but also for knowledge in the field of preparation and the application of impression materials themselves. It also uses the non-contacting profile of the Talysurf CLI 500, where the underlying roughness parameters (Ra, Rz, Rp, Rv and Rt) were read on both the original surface and the surface replicated. Subsequently, these parameters are compared using statistical methods.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Nástroje a procesy cs
dc.thesis.degree-discipline Tools and Processes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 50620
dc.date.submitted 2018-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
kubišová_2018_dp.pdf 4.408Mb PDF View/Open
kubišová_2018_op.zip 574.2Kb Unknown View/Open None
kubišová_2018_vp.pdf 106.7Kb PDF View/Open None
kubišová_2018_teze.pdf 2.598Mb PDF View/Open teze disertační práce

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account