Biodegradabilita sloučenin využívaných k ochraně a úpravě materiálů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Biodegradabilita sloučenin využívaných k ochraně a úpravě materiálů

Show simple item record

dc.contributor.author Měrková, Markéta
dc.date.accessioned 2018-06-06T17:40:25Z
dc.date.available 2018-06-06T17:40:25Z
dc.date.issued 2018-05
dc.identifier.isbn 978-80-7454-738-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41627
dc.description.abstract Práce byla zaměřena na studium mikrobiálního rozkladu vybraných syntetických vysokomolekulárních i nízkomolekulárních látek, používaných pro úpravu materiálů a přípravků. Zabývala se biodegradací ve vodě rozpustných polymerů, a to poly(vinylalkoholu) a poly(vinylpyrrolidonu), a dále studiem rozkladu některých nízkomolekulárních sloučenin, používaných často v kosmetickém průmyslu, a to 2-ethylhexylsalicylátu, 2-ethylhexanolu a kokamidopropylbetainu. V teoretické části práce je stručně popsána obecná charakteristika, výroba i využití těchto látek a jsou uvedeny důležité poznatky o jejich toxikologických vlastnostech. Dále jsou pak shrnuty dosavadní znalosti o jejich mikrobiálním rozkladu. V rámci experimentální části práce byla bakteriální degradace uvedených sloučenin hodnocena v průběhu pokusů především na základě úbytku jejich koncentrace ve vodném prostředí a na základě růstu mikroorganismů. Byly studovány některé faktory, ovlivňující průběh mikrobiální degradace, jako jsou velikost inokula, hodnota pH či přítomnost jiných mikroorganismů. V rámci experimentů zabývajících se studiem biodegradace vysokomolekulárních látek byla potvrzena rozložitelnost poly(vinylalkoholu); oba testované kmeny Sphingomonas sp. JK2 a OT2 byly schopny rozkladu polymeru i při použití minimálních inokul, odpovídajících přítomnosti 100 buněk/ml. Naproti tomu mikrobiální degradaci poly(vinylpyrrolidonu) se prokázat nepodařilo. V relevantních případech byly nově izolovány bakteriální kultury schopné rozkladu studovaných látek a byly zkoumány jejich růstové a degradační vlastnosti. Byla tak získána a identifikována kultura Rhodococcus sp. ES 12, schopná utilizace 2-ethylhexylsalicylátu, dále kultura Pseudomonas sp. P, schopná utilizace 2-ethylhexanolu a byla také objasněna podstata symbiotického vztahu mezi kulturami Pseudomonas sp. FV a Rhizobium sp. FM, schopnými společné biodegradace kokamidopropylbetainu. Tyto 4 kultury byly rovněž deponovány v České sbírce mikroorganismů v Brně. en_US
dc.language.iso cs en_US
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en_US
dc.title Biodegradabilita sloučenin využívaných k ochraně a úpravě materiálů en_US
dc.title.alternative Biodegradability of compounds applied for materials protection and modification en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

Files Size Format View Description
měrková_2018_teze.pdf 2.203Mb PDF View/Open teze disertační práce

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account