Vliv péče o terminálně nemocné na psychiku sester.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv péče o terminálně nemocné na psychiku sester.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salcburgerová, Lenka
dc.contributor.author Havlíčková, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:32:23Z
dc.date.available 2010-07-15T16:32:23Z
dc.date.issued 2007-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4172
dc.description.abstract Práce se zabývala vlivem péče o terminálně nemocné pacienty na psychiku sester. Vybranými problémy byly: stupeň zátěže sester, frustrace a stresové faktory s ohledem na nebezpečí vyhoření a v neposlední řadě jejich prevencí. Praktická část vyhodnotila údaje dotazníku na vzorku 83 sester z hospice a nemocničních zařízení. Dotazník hodnotil vnímání významových a psychických náročností péče o terminálně nemocné na spokojenost s oceněním práce o terminálně nemocné a na pozornost, která je věnována přípravě sester na péči o terminálně nemocné ve škole i v samotné praxi. Několik položek dotazníku bylo také zaměřeno na etické problémy práce s terminálně nemocnými. cs
dc.format 107 s., 19 s. příloh. cs
dc.format.extent 1709361 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zdraví cs
dc.subject nemoc cs
dc.subject terminální stádium nemoci cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject pacient cs
dc.subject sestra cs
dc.subject psychika sestry cs
dc.subject stres cs
dc.subject zátěž cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject péče cs
dc.subject relaxace cs
dc.subject Health en
dc.subject illness en
dc.subject terminally stage of illness en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject patient en
dc.subject nurse en
dc.subject the psyche of nurse en
dc.subject stress en
dc.subject burnout syndrome en
dc.subject need en
dc.subject care en
dc.subject relaxation en
dc.title Vliv péče o terminálně nemocné na psychiku sester. cs
dc.title.alternative The influence of care after the terminally ill patients on psyche of nurses. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gajzlerová, Gabriela
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated The dissertation was dealing with an influence of the care of terminally ill patients on psyche of nurses. The selected problems were: grade of stress of nurses, frustration and stress factors in view of danger of burning out and last but not least their prevention. The practical side analysed data of a questionnaire on the sample of 83 nurses from a hospice and hospital institutions. The questionnaire was analyzing the perception of importance and psychological demands of care of terminally illon satisfaction, with evaluation of care of terminally ill and on attention which is paid to nurses for care of terminally ill in school and in practice itself. A few items of the questionnaire were also concentrated on ethical problems of work with terminally ill. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6605
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
local.subject péče o umírající cs
local.subject psychická zátěž cs
local.subject zdravotní sestry cs
local.subject care of dying en
local.subject mental strain en
local.subject practical nurses en


Files in this item

Files Size Format View
havlíčková_2007_bp.pdf 1.630Mb PDF View/Open
havlíčková_2007_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
havlíčková_2007_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account