Hodnocení efektivnosti investičního projektu a jeho financování ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení efektivnosti investičního projektu a jeho financování ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Virglerová, Zuzana
dc.contributor.author Krč, Tomáš
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:43Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:43Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41743
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zhodnotit investiční projekt vybrané společnosti. Teoretická část se zabývá obecnou definicí investic a investičního rozhodování, možnostmi financování a rozborem jednotlivých metod hodnocení efektivnosti investic. Praktická část je nejdříve zaměřena na charakteristiku analyzované společnosti a její finanční situaci pomocí ukazatelů finanční analýzy. Poté je představen investiční projekt firmy, na který jsou aplikovány metody hodnocení efektivnosti investic a posouzeny zdroje financování. Na závěr je navrhnuto investiční rozhodnutí a vytyčena rizika, která se v souvislosti s projektem mohou vyskytnout.
dc.format 111 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject investiční projekt cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject efektivnost investice cs
dc.subject čistá současná hodnota cs
dc.subject investiční riziko cs
dc.subject Investment project en
dc.subject financial analysis en
dc.subject efficiency of investment en
dc.subject net present value en
dc.subject investment risk en
dc.title Hodnocení efektivnosti investičního projektu a jeho financování ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Evaluation of the Investment Project Effectiveness and Its Financial Resources for Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Belás, Jaroslav
dc.date.accepted 2018-05-21
dc.description.abstract-translated The main objective of this master thesis is to evaluate the investment project of the chosen company. The theoretical part focuses on the general definition of investment and investment decisions, possibilities of the financial resources and analysis of particular methods of the investment effectiveness evaluation. The practical part is focused firstly on the characteristics of the analyzed company and its financial situation using the indicators of the financial analysis. Then there is a presentation of the company's investment project which is exposed to metods of the investment effectiveness evaluation and the financial resources are reviewed. At the end, there is proposed the investment decision and set out risks which can be identified associated with the project.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49308
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
krč_2018_dp.pdf 4.094Mb PDF View/Open None
krč_2018_op.docx 28.99Kb Unknown View/Open None
krč_2018_vp.pdf 132.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account