[NEOBHÁJENO] A Competitiveness Analysis of Škoda Auto a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] A Competitiveness Analysis of Škoda Auto a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Trávníčková, Lenka
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:44Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:44Z
dc.date.issued 2017-11-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41770
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti nového produktu Škody Auto a.s., Škody Karoq. Na základě analýzy jsou poté navržena doporučení pro zlepšení pozice na trhu. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části je vysvětlena terminologie týkající se oblasti konkurence a konkurenceschopnosti, a souvisejících marketingových analýz. V úvodu praktické části je představena společnost. Dále práce pokračuje analýzou Škody Karoq. Následuje analýza konkurence podle marketingového mixu. Dále je vypracován benchmarking, S-W analýza, PEST analýza, O-T analýza, a Porterova analýza pěti sil. Na konci praktické části jsou navržena doporučení pro zlepšení konkurenceschopnosti Škody Karoq. Součástí práce jsou také dva rozhovory s vlastníky Škody Karoq.
dc.format 67 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Benchmarking cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject analýza konkurentů cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterova analýza pěti sil cs
dc.subject Benchmarking en
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject marketing mix en
dc.subject competitor analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter's five forces analysis en
dc.title [NEOBHÁJENO] A Competitiveness Analysis of Škoda Auto a.s.
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] A Competitiveness Analysis of Škoda Auto a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2018-06-15
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor's thesis is a competitiveness analysis of a new product of Škoda Auto a.s., Škoda Karoq. From the analyses, recommendations on improving its position on the market are suggested. This thesis is divided into two sections. The first part is theoretical where terminology of competition and competitiveness, and related marketing analyses are explained. At the beginning of the practical part, the company is introduced. Then the thesis continues with an analysis of Škoda Karoq, and it is followed by competitor analysis according to marketing mix. Then benchmarking, S-W analysis, PEST analysis, O-T analysis, and Porter's five forces analysis are performed. At the end of the practical part, recommendations for improving competitiveness of Škoda Karoq are proposed. Two interviews with owners of Škoda Karoq are also a part of this bachelor's thesis.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 49345
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2018-05-02
local.subject produktový management cs
local.subject automobilové podniky cs
local.subject product management en
local.subject automobile companies en


Files in this item

Files Size Format View Description
trávníčková_2018_dp.pdf 3.125Mb PDF View/Open None
trávníčková_2018_op.doc 85Kb Unknown View/Open None
trávníčková_2018_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account