Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy JOSEF TRÖSCH, spol. s r.o.využitím nástrojů marketingového mixu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy JOSEF TRÖSCH, spol. s r.o.využitím nástrojů marketingového mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author Hubáčková, Helena cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:36:41Z
dc.date.available 2010-07-15T16:36:41Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4183
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá projektem zvýšení konkurenceschopnosti firmy JOSEF TRÖSCH, spol. s r. o. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část pojednává o problematice využívání marketingu a marketingového mixu jako prostředku pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy. V analytické části je charakterizována firma JOSEF TRÖSCH, následuje analýza marketingového mixu, PEST analýza, SWOT analýza a Por-terův pěti faktorový model. Na základě těchto analýz jsou v projektové části navržena opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy JOSEF TRÖSCH a tím i zlepšení její finanční situace. Projekt je podroben nákladové a rizikové analýze cs
dc.format 73 st., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3444125 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject marketingové procesy cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject nový marketing cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterův pěti faktorový model cs
dc.subject výměníky tepla cs
dc.subject zásobníky vody cs
dc.subject marketing processes en
dc.subject marketing mix en
dc.subject new marketing en
dc.subject competition en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competitive strategy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject heat exchange en
dc.subject water tank en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy JOSEF TRÖSCH, spol. s r.o.využitím nástrojů marketingového mixu cs
dc.title.alternative Projekt of improvement competitive advantage of company JOSEF TRÖSCH, spol. s. r.o. by using instrument marketing mix. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Oščádalová, Jarmila cs
dc.date.accepted 2007-06-04 cs
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with projekt of improvement competitive advantage of company JOSEF TRÖSCH, public limited company. The thesis is dividend into three main parts. The theoretical part discusses marketing and marketing mix as a instrument for improvement competitive andvatage of company. Company JOSEF TRÖSCH is presented in the analytical part, after marketing mix analysis, PEST analysis, SWOT analysis and Porter's analysis follow. On the basis of this analysis recommendation are formulated in the project part. This recommendation are suggested for improvement competitive advantage of com-pany JOSEF TRÖSCH thereby improvement its financial situation. This project is subjec-ted to cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6761
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hubáčková_2007_dp.pdfBlocked 3.284Mb PDF View/Open
hubáčková_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
hubáčková_2007_op.doc 137.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account