Obecné zásady realizace a řešení modelů krizových situací v rámci IZS ČR z pohledu Policie ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obecné zásady realizace a řešení modelů krizových situací v rámci IZS ČR z pohledu Policie ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján cs
dc.contributor.author Nečekal, František cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:38:01Z
dc.date.available 2010-07-15T16:38:01Z
dc.date.issued 2007-05-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4188
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je rozpracována problematika z oblasti Integrovaného záchranného systému, která je rozčleněna do dvou hlavních částí. První část práce se zabírá problematikou IZS jako celku, s vymezením jeho úkolů, koordinace, řízení a plánování, ale rovněž popisu problematiky PČR jako jedné z jeho hlavních složek. Je doplněna o úkoly, úkony, povinnostmi a organizací PČR, jak v případě mimořádných událostí, tak i mimo ně. V druhé ( praktické ) části diplomové práce jsou rozpracovány a nasimulovány případy mimořádných událostí s popisem činnosti IZS a práci jeho složek. Především pak je kladen důraz na PČR a její funkci při těchto událostech. cs
dc.format 91 s. cs
dc.format.extent 1238352 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Integrated rescue system en
dc.subject Police CR en
dc.subject emergency en
dc.subject traffic accident en
dc.subject parts IRS en
dc.subject publi policy en
dc.subject security strategy en
dc.subject Integrovaný záchranný systém cs
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject dopravní nehoda cs
dc.subject složky IZS cs
dc.subject veřejný pořádek cs
dc.subject bezpečnostní strategie cs
dc.title Obecné zásady realizace a řešení modelů krizových situací v rámci IZS ČR z pohledu Policie ČR cs
dc.title.alternative CONVENTIONS EXECUTION OF A MODELS CRISIS SITUATIONS WITHIN THE FRAME OF IRS CR ON THE PART OF POLICE CZECH REPUBLIC en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čandík, Marek cs
dc.date.accepted 2007-06-14 cs
dc.description.abstract-translated The point of the dissertation is developed the matter from the area of integrated rescue system, which is membered to two main sections. The first one is solving the matter of integrated rescue system as a complex with delimitation his tasks, coordination, proceedings and planning, but also description of the matter of the Police of the Czech Republic, both in the case of special events, and also except them. In the second (practical) section of this dissertation there are developed and dissimulated cases of special events with the description of the activity of integrated rescue system and work his elements. Especially it is insisted on the Police of the Czech Republic and his function during these events. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6171
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nečekal_2007_dp.pdfBlocked 1.180Mb PDF View/Open
nečekal_2007_vp.doc 297.5Kb Microsoft Word View/Open
nečekal_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account