Multimediální učebnice technologie obrábění

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Multimediální učebnice technologie obrábění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vařacha, Pavel
dc.contributor.author Šoman, Robert
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:44:14Z
dc.date.available 2010-07-15T16:44:14Z
dc.date.issued 2007-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4203
dc.description.abstract Důvodem této práce byla absence učební pomůcky pro výuku Technologie obrábění. Po důkladném zvážení všech pro a proti se autor (sám učitel odborných předmětů na střední škole) rozhodl vytvořit si takovou pomůcku v elektronické podobě sám. Vytvořil tedy pomocí programu FLASH "Multimediální technologii obrábění pro 3. ročník oboru Mechanik - seřizovač". V první částí se zabývá obecně elektronickými učebními pomůckami (tzv. E-learningem) - jednotlivými typy, jejich, výhodami a nevýhodami.Po rozhodnotí o nejvodnější technologii ( program FLAsH) se pak věnuje obecnému popisu programu. Praktická část je zaměřena na popis klíčových postupů při tvorbě samotné prezentace. cs
dc.format 103 cs
dc.format.extent 3137495 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Flash en
dc.subject multimedia en
dc.subject e-learning en
dc.subject learning en
dc.subject encyclopedia en
dc.subject Flash cs
dc.subject multimédia cs
dc.subject e-learning cs
dc.subject výuka cs
dc.subject encyklopedie cs
dc.title Multimediální učebnice technologie obrábění cs
dc.title.alternative Multimedial encyclopedy of machining technology en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bil, René
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated Reason for this work was absence of instructional setout for education technology cutting. After thorough weigh of all pro and con with author (he is alone a teacher of this speciality on secondary school) decided to build up such setout in electronic shape alone. Fecit then by the help of programme FLASH "Multimedia technology cutting for 3. vintage enclosure mechanic - setter". In the first part it deals with generally electronic instructional help (so-called E-learningem) - single print, their advantage and disadvantage.After determination about optimal technology ( programme FLASH) with then inscribe to common program description. Practical part is sight on description pivotal progress at production presence himself. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6468
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject učební pomůcky cs
local.subject obrábění cs
local.subject teaching aids en
local.subject machining en


Files in this item

Files Size Format View
šoman_2007_dp.pdf 2.992Mb PDF View/Open
šoman_2007_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
šoman_2007_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account