Optimalizace výrobního toku při výrobě plastových oken - Mechanika Prostějov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace výrobního toku při výrobě plastových oken - Mechanika Prostějov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkorová, Libuše cs
dc.contributor.author Bělák, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:09:51Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:22Z
dc.date.issued 2006-05-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/421
dc.description.abstract Tato práce se zabývá racionalizací výroby plastových oken a dveří v Mechanice Prostějov, v.d. a navrhuje racionalizační opatření v oblasti skladování a v oblasti vzájemného rozmístění pracovišť. Zmenšení skladové plochy v provozních prostorách snižuje náklady na provoz těchto prostor. Vhodné vzájemné uspořádání pracovišť snižuje pracnost výroby a zlepšuje využití časového fondu pracovníka. K diplomové práci je přiložena i výkresová dokumentace. cs
dc.format 94 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2354721 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.05.2011 cs
dc.subject Technologické projektování cs
dc.subject optimalizace výroby cs
dc.subject racionalizace výroby cs
dc.subject uspořádání pracovišť cs
dc.subject projektování cs
dc.subject technologický cs
dc.subject Technological projection en
dc.subject optimalization of producing en
dc.subject racionalization of producing en
dc.subject layout of workplace en
dc.subject projection en
dc.subject technological en
dc.title Optimalizace výrobního toku při výrobě plastových oken - Mechanika Prostějov cs
dc.title.alternative Optimalization of producing PVC windows - Mechanika Prostějov en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lukovics, Imrich cs
dc.date.accepted 2006-06-07 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis solves rationalization of producing PVC windows and doors in Mechanika Prostějov, v.d. Also suggests rationalization steps in storage areas and ration-alization steps in location of work place. Reduction of storage areas in operating premises results in cost reduction of production unit. Layout of workplace decrease work difficulty and upgrade utilization. This work is supplemented by drawing documentation. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 2971
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bělák_2006_dp.pdfBlocked 2.245Mb PDF View/Open
bělák_2006_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
bělák_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account